Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat metodyczny (indywidualny w ramach praktyk)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-WMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodyczny (indywidualny w ramach praktyk)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wizytacja zajęć prowadzonych przez doktoranta w ramach praktyk – promotor lub inny doświadczony dydaktyk, w celu zgłoszenia uwag doktorantowi po zakończeniu zajęć.

W uzasadnionych przypadkach, na życzenie doktoranta, liczba godzin wizytacji może zostać zwiększona

Efekty uczenia się:

doktorant potrafi przygotować zajęcia na współczesnym poziomie, wygłosić prelekcję stymulującą do dyskusji, poprowadzić zajęcia z grupą studentów przekazujące wiedzę i umiejętności zgodne z poziomem rozwoju dyscypliny i jej metodologią, odpowiedzieć na pytania studentów, zainspirować ich do samokształcenia, jest gotów do podejmowania zadań naukowca w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drożak, Agata Janowska, Marcin Kiraga, Sebastian Kowalczyk, Wiktor Koźmiński, Grzegorz Litwinienko, Krzysztof Miecznikowski, Katarzyna Pietruska-Pałuba, Krzysztof Turzyński, Marta Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)