Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNSP - Praktyki - Nauki Chemiczne - I rok - 45h

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-PRAK-CH-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNSP - Praktyki - Nauki Chemiczne - I rok - 45h
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Forma praktyk: uczestniczenie w przygotowywaniu zajęć dla studentów I i II stopnia studiów, pomoc w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych przeznaczonych dla studentów I i II stopnia, samodzielne prowadzenie zajęć przez doktoranta

Efekty uczenia się:

doktorant zna dorobek swojej dyscypliny, jej tendencje rozwojowe oraz metodologię badań w sposób pozwalający na swobodne obracanie się w nich podczas zajęć dydaktycznych, przygotować zajęcia na współczesnym poziomie, wygłosić prelekcję stymulującą do dyskusji, poprowadzić zajęcia z grupą studentów przekazujące wiedzę i umiejętności zgodne z poziomem rozwoju dyscypliny i jej metodologią, odpowiedzieć na pytania studentów, zainspirować ich do samokształcenia, jest gotów do podejmowania zadań naukowca w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona, Wiktor Koźmiński, Grzegorz Litwinienko, Krzysztof Miecznikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)