Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Landscape-vegetation interactions in Northern Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226KRPP-en
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Landscape-vegetation interactions in Northern Poland
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Not applicable.

Skrócony opis:

The course provides knowledge about the plant cover (vegetation and flora) of northern Poland against the background of geomorphological, habitat, climatic and biotic conditions (including those related to the role of animals and fungi).

The most important topics covered include: 1) vegetation and flora versus geomorphological, climatic and habitat diversity; 2) the formation of the vegetation cover and the post-glacial history of the flora; 3) the diversity of natural forest, mire, aquatic and other natural non-forest ecosystems and their species composition; 4) succession processes in forest, mire, lake and dune ecosystems; 5) the geobotanical regionalization of northern Poland; 6) the role of biotic factors (e.g. the influence of herbivores) in the development of plant communities.

Pełny opis:

Lectures: introduce the post-glacial history of flora and the diversity of plant communities in northern Poland.

The exercises take the form of an eight-day field trip.

Due to the significant costs of transport and accommodation, participation in classes is payable. Registration requires confirmation with payment (more details in the "Comments" section).

Exercises take place in the field and in the form of seminars in accommodation facilities. The eight-day field trip in June takes place in unique natural areas - national parks and numerous nature reserves, mostly protected as Natura 2000 sites.

The route is approximately 1,750 km and includes, among others: The Biebrza Valley, the Ełk Lakeland, the Romincka Forest, the Wschodniosuwalskie Lakeland, the Iława Lakeland, the Kashubian Coast, the Słowińskie Coast, the Bytów Lakeland, the Charzykowska Plain, the Chełmińskie Lakeland and the Inowrocław Plain.

NOTE (1): The curriculum may change.

NOTE (2): Field exercises are very intensive and take place regardless of the weather.

Literatura:

Bohn, U., Neuhäusl, R., unter Mitarbeit von / with contributions by Gollub, G., Hettwer, C., Neuhäuslová, Z., Raus, Th., Schlüter, H. & Weber, H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas / Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab / Scale 1 : 2 500 000. Münster (Landwirtschaftsverlag)

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN, Warszawa.

Lauschner C., Ellenberg H. 2017. Vegetation Ecology of Central Europe. Springer International Publishing AG.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Websites:

Atlas-roślin: https://www.atlas-roslin.pl/pelna/index.html

FloraVeg.EU: Database of the European Flora and Vegetation. https://floraveg.eu/

Efekty uczenia się:

During the course, students gain knowledge about the vegetation of the northern part of Poland and its environmental drivers, in particular:

(1) characteristic and important plant communities and their specific habitats: forests (beech forest, oak-hornbeam forest, boreal swamp spruce, Atlantic swamp birch forest, alder forest, riparian forest, pine forest), coastal and inland dunes, cliff, xerothermic grasslands, salt flats, peat bogs, spring waters and vegetation of water reservoirs (including specific lobelia lakes and brackish reservoirs); K_W01 Bl2, K_W06 Bl2

(2) environmental conditions shaping particular types of ecosystems; K_W04 Bl2, K_W10 Bl2, K_W11 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(3) the most important plant species occurring in these communities; K_W01 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(4) the history of the flora of Poland in the post-glacial period; K_W01 Bl2, K_W04 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(5) geobotanical division of northern Poland against the background of the global division;

K_W01 Bl2

In addition, students acquire skills in preparing and delivering oral contributions in Polish and English, in accordance with the requirements for the B2+ level; K_U11 Bi2

Metody i kryteria oceniania:

orrect and interesting presentation on the given topic; demonstrating understanding of the diversity of flora and vegetation in northern Poland and its relationship with geomorphological, climatic, habitat and biotic conditions, both today and in the period since the end of the last glaciation.

Oral presentation during field exercises and oral exam, for those willing, necessary to obtain a higher grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Iwona Dembicz, Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs terenowy - Egzamin
Skrócony opis:

Not applicable.

Pełny opis:

Not applicable.

Literatura:

Not applicable.

Uwagi:

Information about the course in the academic year 2023/2024.

Students cover part of the costs of participating in the course, which include 1,750-kilometer bus ride and 8 overnight stays. The fee is 200 EUR.

After completing the registration in USOS, payments will be collected by the coordinator (p.pawlikowski[at]uw.edu.pl).

Lectures (3 in total) will start in March 2024; detailed information will be provided later.

Field exercises: 15-22/06/2024.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)