Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225BPR
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Botanika praktyczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.garden.uw.edu.pl/studia/botanika_praktyczna.htm
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinienem znać podstawy terminologii botanicznej, orientować się w systematyce i geografii roślin.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Każde zajęcia "Botaniki Praktycznej" składają się z dwóch części: teoretycznego wstępu poświęconego omówieniu cech charakterystycznych roślin użytkowych, podczas tych prezentacji odbywa się degustacja części użytkowych omawianych gatunków np. jedzenie owoców kasztanów jadalnych, dzikich owoców kiwi, kłączy pałki szerokolistnej, nasion miłorzębu, orzeszków bukowych, przetworów z rokitnika, róży pomarszczonej itp. oraz z części praktycznej, podczas której wykonuje się różne potrawy np. zupę ze stokrotek, sałatkę z zielska, domową musztardę, mieszanki ziół, przypraw, kosmetyki, farbuje naturalnymi barwnikami roślinnymi włóczkę.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zagadnienia poświęcone różnorodności roślin użytkowych obecnie i w przeszłości . Prezentowane są, między innymi użytkowe grzyby, rośliny dziko rosnące i jednocześnie jadalne, przyprawowe, lecznicze, stosowane w kosmetyce i w farbiarstwie. Omawiane są również zagadnienia poświęcone roślinom w kulturze, sztuce oraz z zakresu etnobotaniki. Każde zajęcia składają się z dwóch części : teoretycznego wstępu i części praktycznej, podczas której wykonuje się np. mieszanki ziół, przypraw, kosmetyki, farbuje włóczkę.Spis tematów poszczególnych zajęć. Poszczególne zajęcia dotyczą następujących zagadnień: (1) Rośliny użytkowe dziko rosnące i zaaklimatyzowane w Polsce, (2) Grzyby jadalne i trujące, (3) Zboża i warzywa, (4) rośliny stosowane do produkcji i aromatyzowania napojów alkoholowych, (5) rodzime rośliny przyprawowe, (6) używki i środki odurzające, (7) drzewa w kulturze, (8) rośliny w magii i kulturze, (9) rośliny kosmetyczne, (10) rośliny w sztuce (zajęcia w Muzeum Narodowym), (11) obce rośliny przyprawowe, (12) owoce tropikalne, (13) rośliny w medycynie, (14) rośliny barwierskie.

Literatura:

M. J. Balick & P. A. Gox, Plants, People and Culture

L. Bremness, Wielka księga ziół

J. Cieślak, Domowy wyrób win

F. Collombet, J-P. Paireault, Wina świata

P. Czikow, J. Łaptiew, Rośliny lecznicze i bogate w witaminy

P. Dowell, A. Bailey, Wielka księga ingrediencji

Z. Fałat i in., Przewodnik piwosza (Polska szlakiem piwnym)

G. Ferguson, Signs and symbols in Christian art

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej

J. Gerald-Wyżycki, Zielnik ekonomiczno-techniczny

M. Henneberg, E. Skrzydlewska, Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami

B. Hlava, D. Lánska, Rośliny przyprawowe

E. E. Hopman, Drzewa magiczne, drzewa lecznicze

E. Hyams, Rośliny w służbie człowieka

M. Jakimowicz-Shah, A. Jakimowicz, Mitologia indyjska

K. Kluk, Dykcjonarz roślinny

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury

W. Kopaliński, Słownik symboli

M. J. Künstler, Mitologia chińska

B. Kuźnicka, M. Dziak, Zioła i ich stosowanie

J. Kybal, J. Kaplická, Rośliny aromatyczne i przyprawowe

D. Lánská, Plané rostliny v kuchyni

D. J. Mabberley, The Plant Book

J. Macků, J. Krejča, Atlas liečivých rastlín

H. Melchior, H. Kastner, Przyprawy, badania botaniczne i chemiczne

K. Moszyńska, Kultura ludowa Słowian

J. Norman, Wielka księga przypraw

M. Nowiński, Dzieje upraw i roślin leczniczych

M. Nowiński, Dzieje upraw i roślin ogrodniczych

M. Nowiński, Dzieje upraw i roślin uprawnych

A. Paluch, Zerwij ziele z dziewięciu miedz (zioła w medycynie ludowej i obrzędach w Polsce)

Z. Podbielkowski, Słownik roślin użytkowych

M. Polakowska, Leśne rośliny zielarskie

Ch. Ratsch, Rośliny miłości

M. Rejewski, Rośliny przyprawowe i używki roślinne

M. de Roche, Pokarmy miłosne

A. Rumińska, A. Ożarowski, Leksykon roślin leczniczych

A. Šedo, J. Krejča, Rośliny źródłem przypraw

G. Sieczkowski, Piwo klasztorne i domowe

B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych

J. S. Turski, B. Więcławek, Barwniki roślinne i zwierzęce

W. Tuszyńska, Farbowanie barwnikami naturalnymi

D. Tyszyńska-Kownacka, T. Starek, Zioła w polskim domu

N. Williams, How the ancient Egyptians brewed beer, Science 273

J. G. Vaughan, C. A. Geissler, Rośliny jadalne

K. Zraly, Wino, pełny wykład

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student powinien znać:

- różnorodność roślin użytkowych krajowych i obcych wykorzystywanych w medycynie, kosmetyce, gospodarstwie domowym, sztuce.

- rolę roślin użytkowych w życiu człowieka, w gospodarce i wierzeniach religijnych oraz systemach filozoficznych.

- niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego stosowania roślin zawierających substancje trujące i psychoaktywne

W efekcie zajęć student powinien umieć:

- oznaczać grzyby wielkoowocnikowe

- praktycznie stosować rośliny przyprawowe, barwierskie, kosmetyczne, lecznicze i jadalne.

- samodzielnie analizować literaturę (w tym opracowania o charakterze historycznym) dotyczącą roślin użytkowych.

- dokonać krytycznej analizy dzieł sztuki w kontekście zastosowanych w nim motywów roślinnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie referatu wygłoszonego przed komisją złożoną z osób prowadzących ćwiczenia. Temat referatu studenci wybierają ze spisu przygotowanego wcześniej przez zespół prowadzący zajęcia.

Ocenie podlegają następujące komponenty referatu:

- ujęcie tematu (0-5 pkt.)

- zawartość merytoryczna (0-10 pkt.)

- poprawność nomenklatoryczna (0-10 pkt.)

- estetyka prezentacji (0-5 pkt.)

Zsumowane i uśrednione wyniki punktacji zaproponowanej przez członków komisji są przeliczne na oceny wg następującej skali ocen: 0-15 ndst., 15,1-17 dst; 17,1-19 dst+; 19,1-22 db; 22,1-25 db+; 25,1-30 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Katarzyna Roguz, Krzysztof Spalik, Małgorzata Stpiczyńska, Marta Wrzosek, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

1. Warunki zapisu

Zaliczenie zajęć z Botaniki oraz Flory i Fauny (ew. inne przedmioty botaniczne - dot. wyłącznie studentów MSOŚ).

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZrfjNsY97eQxmoPgj9v7Km-4WvHK7-ruwWLWvX_iKEPWn0w/viewform?usp=sharing

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Katarzyna Roguz, Krzysztof Spalik, Małgorzata Stpiczyńska, Marta Wrzosek, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

1. Warunki zapisu

Zaliczenie zajęć z Botaniki oraz Flory i Fauny (ew. inne przedmioty botaniczne - dot. wyłącznie studentów MSOŚ).

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZrfjNsY97eQxmoPgj9v7Km-4WvHK7-ruwWLWvX_iKEPWn0w/viewform?usp=sharing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)