Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPFW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrofizyka
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Poszuk. i dokum. złóż
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie praktikum w pracowni komputerowej. Każde zajęcia poświęcone są wybranym właściwościom petrofizycznym skał, które mogą być skałą zbiornikową lub uszczelniającą dla złóż węglowodorów. Szczególny nacisk położony jest na kompleksową interpretację wyników otrzymanych różnymi metodami.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat właściwości petrofizycznych skał związanych ze złożami węglowodorów oraz metod wykorzystywanych dla określenia tych właściwości. Podsumowaniem prowadzonych zajęć jest kompleksowa interpretacja wyników pochodzących z różnych źródeł i na ich podstawie samodzielnie przeprowadzona klasyfikacja litologiczno-petrofizyczna skał. W ramach przemiotu zostaną zrealizowane następujące tematy:

1. Charakterystyka właściwości petrofizycznych skał (4h)

2. Metody mikroskopowe (6h)

3. Metody laboratoryjne (6h)

4. Metody geofizyczne (4h)

5. Petrofizyka skał uszczelniających (4h)

6. Klasyfikacja litologiczno-petrofizyczna skał (6h)

Literatura:

Hyne M.J., 2001, Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and Production, 2nd edition. Penn Well Corporation.

Plewa M., Plewa S., 1992. Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne.

Tiab D., Donaldson E.C., 2004. Petrophysics. Elsevier Gulf Professional Publishing.

Efekty uczenia się:

P2A_W01 – rozumie złożone procesy geologiczne, które mają wpływ na właściwości petrofizyczne skał.

P2A_W02 – konsekwentnie stosuje zasadę ścisłego wykorzystania danych empirycznych otrzymanych różnymi metodami badawczymi w celu kompleksowej interpretacji właściwości petrofizycznych skał.

P2A_W07 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań terenowych i laboratoryjnych w celu wyboru reprezentatywnych prób oraz interpretacji otrzymanych wyników badań w zakresie petrofizyki skał.

P2A_U01 – stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie badań właściwości petrofizycznych skał.

P2A_U06 – zbiera interpretuje dane empiryczne oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski

P2A_U07 – wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnego rodzaju badań laboratoryjnych i terenowych.

P2A_K02 – potrafi współdziałać i pracować w grupie zarówno podczas wykonywania badań jak i w trakcie interpretacji wyników, przyjmując w grupie różne role.

P2A_K07 – systematycznie aktualizuje wiedzę z zakresu badań właściwości petrofizycznych skał i zna jej praktyczne wykorzystanie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i wykonanie samodzielnie ćwiczenia (dopuszcza się dwie nieobecności).

Zaliczenie pisemne.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poszytek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.