Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WKGL-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z geografii z zakresu szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne.

Student otrzymuje wpis zal. lub ocena 3 na podstawie rozwiązanych testów i zadań. Aby otrzymać ocenę powyżej 3 należy podejść do testu po zakończeniu zajęć.

Pełny opis:

Katastrofy w geologii przybierały i przybierają różne skale zjawisk. Erupcje wulkanów, trzęsienia Ziemi, transgresje morskie, powodzie, abrazja morska, spływy błotne, osuwiska na ladzie i morzu oraz wielkie wymierania to część z nich, które ciągle wpływają na obraz dzisiejszego środowiska. Z geologicznego punktu widzenia , to normalne procesy, z ludzkiego, to nieujarzmione kataklizmy, które implikują różne zjawiska społeczne i ekonomiczne. Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne. Podczas wykładu słuchacze zostaną zapoznani również z problemami przewidywania, zapobiegania oraz niwelowania skutków katastrof związanych z gwałtownymi procesami geologicznymi.

Literatura:

1. Steven M. Stanley Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r.

2. van Andel Tjeerd H., Nowe spojrzenie na starą planetę zmienne oblicze Ziemi, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2001 r.

3. Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury, Keith A. , Oceany Świata Wydawnictwo naukowe PWN, 2002 r.

4. J. Dzik, Dzieje życia na Ziemi Wprowadzenie do paleobiologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

- zna metody przewidywania trzęsień Ziemi i wybuchów wulkanów

- zna zasady zachowania się podczas trzęsień Ziemi i wybuchów wulkanów

- zna wybrane przykłady katastrofalnych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów,

- potrafi wymienić rodzaje szkód górniczych

- szacuje stateczności zboczy i skarp,

- potrafi wskazać korzystne i niekorzystne warunki gruntowo-wodne w aspekcie budownictwa

- zna historia i przyczyny wielkich wymierań w historii Ziemi

- potrafi wymienić i scharakteryzować zagrożenia dla środowiska naturalnego spowodowane przez zmiany klimatyczne na Ziemi.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie testów i zadań, które studenci dostają do rozwiązania na każdych zajęciach. Sprawdzian pisemny z całego materiału przedstawianego na kursie.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Barski, Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Marcin Barski, Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.