Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Identyfikacja artefaktów w podłożu gruntowym za pomocą metod geofizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TIAMG Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja artefaktów w podłożu gruntowym za pomocą metod geofizycznych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student zna podstawy metod geofizycznych.

Skrócony opis:

Student pozna techniki geofizyczne i geologiczne stosowane w zakresie płytkiej geofizyki mającej zastosowanie do poszukiwania zakopanych obiektów (artefaktów).

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna metody geofizyczne stosowane do określania zmian parametrów pól fizycznych podłoża gruntowego do głębokości kilku-kilkunastu metrów p.p.t.

Będą to metody: georadarowa, tomografia elektrooporowa, geotermometr.

Student nauczy się:

- obsługiwać urządzenia pomiarowe,

- projektować badania geofizyczne

- przetwarzać i interpretować dane geofizyczne

- opracowywać wyniki badań geofizycznych.

Student nauczy się obsługiwać programy geofizyczne (RefelxW, Surfer, Res2Dinv),

Głównym obszarem dydaktycznym i badawczym zajęć będzie sprawdzenie możliwości aplikacyjnych ww. metod do:

- poszukiwania zakopanych obiektów

- rozpoznania reliktów obiektów archeologicznych (np. grodziska, dawne mury).

Literatura:

Conyers L.B. 2012. Interpreting Ground-penetrating Radar for Archaeology. Left Coast Press, Walnut Creek, California.

Conyers L.B. 2013. Ground-penetrating Radar for Archaeology, Third Edition. Rowman and Littlefield Publishers, Alta Mira Press, Latham, Maryland.

Conyers L.B. 2015. Analysis and interpretation of GPR datasets for integrated archaeological mapping: Multiple GPR datasets for integrated archaeological mapping. Journal of Near-surface Geophysics, 31, 1, 2241-2262.

Conyers L.B. 2016. Ground-penetrating Radar for Geoarchaeology, Wiley-Blackwell Publishers, London

Davis A., Linford N., Linford P. 2008. Geophysical survey in archaeological field evaluation, Swindon

Jol H.M. (ed.) 2009. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications, 1st ed., Elsevier

Karczewski J., Ortyl Ł., Pasternak M. 2012. Zarys metody georadarowej, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Karczewski J., Ortyl Ł., Mazurkiewicz E. 2017. Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka. Przegląd Geologiczny, 65, 796-802

Loke, M.H. 2016. Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. Geotomosoft Solutions, Malaysia

Misiewicz K. 1998. Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa.

Misiewicz K. 2006. Geofizyka archeologiczna, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (ISBN 83-89499-30-4).

Samouelian A., Cousin I., Tabbagh A., Bruand A., Richard G. 2005. Electrical resistivity survey in soil science: a review. Soil & Tillage Research, 83, 173-193.

Stein J. Geofizyka geologiczna – przewodnik do zajęć dla studentów Wydziału Geologii, Wyd. Zakład Graficzny UW, Warszawa 2004.

Fajklewicz Zb. (red.) – Zarys geofizyki stosowanej, Wydawnictwa Geologiczne 1972.

Dodatkowa:

Aspinall A., Gaffney C., Schmidt A., 2008, Magnetometry for Archaeologists, AltaMira Press: Lanham-New York-Toronto-Plymouth.

Clark A., 1997, Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, Batsford: London.

Schmidt A., 2013, Earth Resistance for Archaeologists, AltaMira Press: Lanham.

Connyers L., 2013, Ground-Penetrating Radar for Archaeology, AltaMira Press: Lanham

Gaffney, Gater 2008 – Gaffney C., Gater J., Revealing the buried past. Geophysics for Archeologists, The History Press: Stroud, Gloucestershire.

Schmidt et al. 2015 – Schmidt A., Linford P., Linford N., David A., Gaffney C., Sarris A., Fassbinder J., EAC Guidelines for the Use of Geophysics in Archaeology: Questions to Ask and Points to Consider, EAC, AISBL: Namur.

Jones 2008, - Jones D. M. [ed.], Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation, English Heritage Publishing: Swindon

Reynolds

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaplanować metodykę pomiarów geofizycznych.

Student potrafi wykonać pomiary geofizyczne w terenie.

Student potrafi przetworzyć wyniki pomiarów geofizycznych.

Student potrafi zinterpretować wyniki badań geofizycznych w kontekście ww. zastosowań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za pracę włożoną w tutorial i za efekt końcowy w postaci prezentacji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.