Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Study of biotransformation and properties of biologically active compounds

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-PROJ50
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Study of biotransformation and properties of biologically active compounds
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Projekt obejmuje przeprowadzenie szeregu reakcji chemicznych katalizowanych przez enzymy, które są dostępne komercyjnie. Otrzymane mieszaniny reakcyjne będą poddane jakościowej analizie chromatograficznej a wyizolowane związki będą zastosowane do wyznaczenia parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych metodami spektrofotometrycznymi. Substratami reakcji będą związki biologicznie czynne (L-aminokwasy, ketokwasy). Zostanie również zbadane oddziaływanie wybranych związków biologicznie czynnych z błonami lipidowymi.

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć studenci zdobędą doświadczenie w projektowaniu aparatury stosowanej do przeprowadzania reakcji enzymatycznych oraz w prowadzeniu syntez w mikroskali. Ponadto, studenci wykonujący projekt, samodzielnie wykonają niezbędne obliczenia parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak
Prowadzący grup: Agnieszka Krogul-Sobczak, Katarzyna Pałka, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)