Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marine Microplastics: from the anthropogenic litter to the plastisphere

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON22Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marine Microplastics: from the anthropogenic litter to the plastisphere
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2688
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Basic introduction for people interested in ocean science and environmental protection who want to enlarge their knowledge about the currently investigated topic of marine microplastics.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Interdisciplinary lecture addressed to the participants with different background: chemistry, physics, biology, human science, etc. Provides an introduction to the marine microplastics and presents the scientific state-of-art in this domain.

Pełny opis:

The aim of this lecture is to present in a systematic way the knowledge about marine microplastics. It consists of five meetings, each dedicated to one subject:

1. Marine Microplastics: general introduction

2. Marine Microplastics: facts and myths (chemical basics)

3. a) MMs characterization techniques: description of methods (Raman

spectroscopy)

b) At high seas: selected results from field studies

4. a) Ecotoxicology: MMs, POPs, nanoparticles

b) Welcome on a Plastisphere

5. a) The civil science: contribution to the sea protection and

science engagement case study

b) Green chemistry: sustainable materials

c) Art + Conclusions, papers presentations

Alternatively, the lecture will provide a general introduction, and the laboratory workshop will present the FTIR and Raman spectroscopy of MMs. The program depends on the number of students in the group and their general knowledge about the topic.

It is possible to choose the polish language and English slides.

Literatura:

Up-to-data literature will be given at the first meeting.

Efekty uczenia się:

- to enlarge ones knowledge about the marine microplastics and emerging contaminants

- to explain crucial concepts of maritime habitats protection and present main threats (microplastic debris, persistent organic pollutants, nanomaterials) and scientific activity in that domain

- to present the physical and chemical characterization methods of polymer materials

- to motivate to be up-to-data with literature and engaged in the sea protection

- to give the interdisciplinary overview of the presented subjects

Metody i kryteria oceniania:

The oral presentation of the selected scientific article and short quiz. All details to be given and clarified at the first lecture.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)