Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody instrumentalne w bioanalizie i diagnostyce - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMMINL4 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w bioanalizie i diagnostyce - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach laboratorium z metod instrumentalnych studenci poznają techniki analizy instrumentalnej, ze szczególnym naciskiem na techniki wykorzystywane w diagnostyce oraz analizie próbek biologicznych. Studenci poznają podstawy działania aparatury oraz przeprowadzają proste analizy z jej wykorzystaniem.

Pełny opis:

W ramach laboratorium studenci wykonują pomiary/doświadczenia z wykorzystaniem metod instrumentalnych wykorzystywanych zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w laboratoriach badawczych. Ćwiczenia obejmować będą m.in poniższe techniki:

- potencjometria z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych;

- spektrofotometria UV-Vis;

- spektrofluorymetria;

- wysokosprawna chromatografia cieczowa;

- spektrometria mas z wysokorozdzielczym analizatorem mas;

W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą m.in :

- badania istotnych biologicznie jonów w modelowych próbkach fizjologicznych;

- wykorzystania metod instrumentalnych do badania składu leków i ich metabolitów;

- przebiegu reakcji enzymatycznych przez śledzenie ich substratów i produktów;

- badania wpływu substancji biologicznie aktywnych na modelowe błony komórkowe;

- wykorzystania analizatorów biochemicznych w rutynowych oznaczeniach diagnostycznych.

Literatura:

1. W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, PWN.

2. L. Stryer i inni „Biochemia”, PWN.

3. Z. Kęcki „Podstawy spektroskopii molekularnej", PWN.

4. A. Cygański „Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT.

5. Materiały rekomendowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna i rozumie podstawy teoretyczne wybranych metod instrumentalnych;

- zna zasady i sposoby walidacji metod analitycznych;

-potrafi wykonywać obliczenia chemiczne niezbędne w laboratorium analitycznym, szczególnie związane z sporządzaniem roztworów, ich rozcieńczaniem oraz przeliczaniem stężeń i jednostek;

-potrafi wybrać metodę analityczną, aby rozwiązać konkretne zadanie analityczne oraz przeprowadzać jej walidację;

-potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, zaplanować i przeprowadzić eksperyment, interpretować otrzymane wyniki i wyciągać wnioski;

- potrafi współpracować w zespole;

- potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w laboratorium;

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową z zajęć, student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach oraz zaliczyć każde ćwiczenie. Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium wejściowego sprawdzającego znajomość podstaw teoretycznych zagadnienia oraz wykorzystywanych technik instrumentalnych, celu ćwiczenia i sposobu wykonania. Za ocenę z danego ćwiczenia składa się kolokwium wejściowe, aktywność studenta w czasie zajęć oraz raport z wykonanego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.