Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHNBL3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach Laboratorium Chemii Nieorganicznej i Bionieorganicznej studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy oraz preparatyki związków nieorganicznych, jak również rolą metali i ich kompleksów w układach biologicznych. Przedstawione zostaną również fizykochemiczne metody badania ich właściwości.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawową wiedzą z zakresu chemii nieorganicznej oraz bionieorganicznej obejmującą:

- właściwości pierwiastków grup głównych oraz metali przejściowych wynikające z prawa okresowości;

- zagadnienia dotyczące struktury, syntezy oraz właściwości kompleksów metali przejściowych oraz ich roli w układach biologicznych;

- zagadnienia dotyczące miejsca koordynacji, kinetyki oraz mechanizmu wymiany ligandów w kompleksach nieorganicznych oraz bionieorganicznych (w tym w metaloproteinach) oraz ich znaczenie w procesach zachodzących w układach biologicznych;

- teorię pola krystalicznego i orbitali molekularnych;

- koncepcje kwasów i zasad Broensteda i Lewisa;

- elementy fizykochemii powierzchni, w tym samoorganizacja molekularna oraz zjawiska adsorpcji chemicznej i fizycznej;

- reakcje katalityczne z udziałem kompleksów nieorganicznych oraz metaloprotein/enzymów;

- podstawowe metody fizykochemicznej charakterystyki związków nieorganicznych oraz bionieorganicznych obejmujące metody elektrochemiczne, spektroskopię UV/VIS, spektroskopię w podczerwieni.

Literatura:

1. A.Bielański, Podstawy Chemii Nieorganicznej, PWN Warszawa, 2004.

2. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia Nieorganiczna, PWN Warszawa, 1998.

3. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001.

4.J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia Analityczna, tom 1-3, PWN, 2009,

5.A. Cygański, Podstawy Metod Elektroanalitycznych, WNT, Warszawa, 1999.

6. Skrypt do Laboratorium Chemii Nieorganicznej i Bionieorganicznej.

7. Materiały dostępne u prowadzących ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia zajęć student jest zobligowany uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach. Przedmiotem oceny będzie bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność oraz raport z wykonanego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Marcin Jaskółowski, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dorota Matyszewska, Ewa Nazaruk, Iwona Rutkowska, Sławomir Sęk, Magdalena Skunik-Nuckowska, Agnieszka Więckowska, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Marcin Jaskółowski, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Dorota Matyszewska, Ewa Nazaruk, Iwona Rutkowska, Sławomir Sęk, Magdalena Skunik-Nuckowska, Agnieszka Więckowska, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)