Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basics of Physics for the Medical Chemistry Students - Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMBPHYL2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Basics of Physics for the Medical Chemistry Students - Laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie liceum.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose ot the lab is the familiarisation with fundamental physical laws and phenonomena through conducting measuments, analysing the obtained data and preparing a report of the conducted experiment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Each student learns the basics of the uncertainty calculus and on appointed dates prepares for measurements and executes them.

The experiments relate to the following branches of physics:

— mechanics,

— electrodynamics,

— DC and AC electric currents,

— geometrical and wave optics,

— physics of solids,

— atomic physics.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. R. Resnick, D. Halliday Fizyka vol I

2. D. Halliday, R. Resnick Fizyka vol II

and textbooks advised in the experiment manuals and on the online platform.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge on basic laws of physics and measurement methods. The skill to analyse the results of the measurements, to apply the basic uncerainty calculus and to present the results in the form of a report.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Based on the knowledge of the unertainty calculus.

Based on examinations (online and oral) before the start of the measurements and based on the report and final conversation held after the experiment.

Scoring, grading and participiation criteria are detailed in the laboratory regulations.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)