Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMAIW4 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami analizy instrumentalnej znajdującymi zastosowanie w laboratoriach biomedycznych oraz ogólnie pojętej diagnostyce medycznej. Omówione zostaną zjawiska fizyczne leżące u podstaw poszczególnych technik, jak i metodologia pomiarów oraz przykładowe procedury analityczne, łącznie z zasadami prawidłowego przygotowania próbek do pomiaru, oceny i interpretacji wyników pomiarów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie podstawowych pojęć z zakresu chemii analitycznej oraz metod analizy ilościowej z wykorzystaniem technik instrumentalnych. Te ostatnie będą omawiane w kontekście ich zastosowania w badaniach biochemicznych/biomedycznych oraz diagnostyce medycznej.

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami chemii analitycznej i metodami analitycznymi powszechnie wykorzystywanymi przy różnego typu oznaczeniach ilościowych. Zostanie przedstawiony przegląd metod analitycznych i instrumentalnych technik pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, hematologicznych, immunochemicznych, genetycznych i mikrobiologicznych. Wykład podzielony jest na kilka bloków, w których przedstawione będą odpowiednio techniki spektroskopowe, mikroskopowe, elektrochemiczne, chromatograficzne oraz specyficzne metody stosowane w diagnostyce medycznej. Wspomniane wyżej metody będą omawiane w kontekście ich wykorzystania w badaniu próbek fizjologicznych, składu leków, śledzenia reakcji enzymatycznych oraz rutynowych oznaczeniach diagnostycznych. W każdym przypadku przedstawione będą podstawy teoretyczne, jak i przykładowe zastosowania w konkretnych procedurach analitycznych.

Literatura:

1. W. Szczepaniak "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", PWN.

2. W. Zieliński, A. Rajca "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", WNT.

3. A. Cygański "Metody elektroanalityczne", WNT.

4. P. Atkins "Chemia fizyczna", PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej i metody prowadzenia oznaczeń ilościowych

- zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych

- zna podstawy teoretyczne technik analizy instrumentalnej

- potrafi wskazać zastosowanie poszczególnych technik w medycznej diagnostyce laboratoryjnej/analizie biochemicznej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywny wynik egzaminu (uzyskanie minimum 51 % maksymalnej liczby punktów na egzaminie). Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu wynosi 3 (co stanowi 20 % czasu wykładowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sęk
Prowadzący grup: Sławomir Sęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.