Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Detekcja promieniowania jądrowego - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJDPJL2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Detekcja promieniowania jądrowego - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci wykonują ćwiczenia demonstrujące sposoby detekcji promieniowania jonizującego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z konstrukcją i podstawami działania urządzeń wykorzystywanych do detekcji promieniowania jądrowego (α, β, γ, neutrony) oraz możliwościami ich wykorzystania w naukach chemicznych.

Literatura:

"Chemia Jądrowa" J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Wydawnictwo Adamantan, 2006

"Chemia Radiacyjna i Ochrona Radiologiczna", J. Sobkowski, Adamantan, 2009

"Energia Jądrowa i Promieniotwórczość", A. Czerwiński, OW K. Pazdro, 1998

"Chemie Jądrowa", W. Szymański, PWN, 1996

Literatura polecana przez prowadzących ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Student zna:

-podstawowe sposoby detekcji promieniowania jonizującego,

-podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii (detektorów promieniowania jądrowego).

Student umie:

- przygotować typowe prace pisemne, w tym opis wykonanego ćwiczenia z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych,

- dobrać odpowiedni detektor w celu detekcji danego rodzaju promieniowania.

Metody i kryteria oceniania:

Każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie kolokwium i opisu. Końcowa ocena jest średnią ocen z ćwiczeń. Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność. Wymagane jest odpracowanie opuszczonego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Anna Makowska, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)