Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A11
Kod Erasmus / ISCED: 13.705 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka III
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~tb/;http://www.astrouw.edu.pl/~wyrzykow/LECTURES/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość astrofizyki i fizyki w zakresie I roku studiów II stopnia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony obiektom zwartym, soczewkowaniu grawitacyjnemu i obiektom tymczasowym.

Pełny opis:

Omówione jest ewolucja układów podwójnych ze szczególnym uwzględnieniem powstawania układów podwójnych obiektów zwartych. Własności tych układów są omówione w kontekście astronomii fal grawitacyjnych.

1. Ewolucja układów podwójnych

2. Powstawanie układów podwójnych obiektów zwartych

3. Podstawy astronomii fal grawitacyjnych

4. Problemy detekcji fal grawitacyjnych

5. Ugięcie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym

6. Zastosowania zjawiska soczewkowania grawitacyjnego (badanie natury ciemnej materii, wyznaczanie odległości, rozkład masy w przestrzeni, ograniczenia parametrów modeli kosmologicznych)

7. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne i jego zastosowanie

8. Supernowe

9. Nietypowe supernowe i inne rzadkie obiekty tymczasowe

Modelowanie zjawisk soczewkowania grawitacyjnego oparte jest na opisie propagacji światła w tzw. przybliżeniu słabego pola grawitacyjnego w ramach ogólnej teorii względności, ale zrozumienie wykładu nie wymaga pełnej znajomości tej teorii. Opis zastosowań odwołuje się do astrofizycznej i kosmologicznej wiedzy słuchaczy. Omowione zostaną podstawy soczewkowania, w szczególności mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Innym poruszonym tematem będą obiekty tymczasowe, takie jak supernowe, nowe i nowe karłowate, w szczególności nowe typy kosmologicznych eksplozji: rozbłyski rozerwaniowe, super-jasne supernowe, jasne czerwone nowe, itp.

Sporządzili: T. Bulik, L. Wyrzykowski, pazdziernik 2012

Literatura:

1. Shapiro i Teukolsky, "Black holes, white dwarfs and neutron stars",

Wiley, 1983

2. Schneider, Ehlers i Falco "Gravitational lensing", Springer,

Heidelberg 1992

3. Eggleton, Evolutiony processes in binary and multiple stars, Cambridge, 2006

Strony internetowe wykladow:

http://www.astrouw.edu.pl/~tb/

http://www.astrouw.edu.pl/~wyrzykow/LECTURES/

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw teoretycznych i metod używanych do analizy efektów soczewkowania grawitacyjnego, podwójnych układów obiektów zwartych i przewidywania możliwości detekcji fal grawitacyjnych.

Znajomość ewolucji układów podwójnych. Umiejętnosc analizy historii układu na podstawie jego obecnego stanu. Znajomośc scneriuszy ewolucyjnych powstawania układów podójnych obieltów zwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bulik, Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Tomasz Bulik, Łukasz Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bulik, Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)