Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ill-posed problems in atmospheric physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5`ZZPFA
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ill-posed problems in atmospheric physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Courses in foreign languages
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/en/courses/lectures/ill-posed-probl-9-580372614l/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
informatyka
matematyka

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

This lecture aims at familiarizing students with the known ill-posed problems in atmospheric physics. After attending to the lecture students will be able to make use of the existing current literature in the field of ill-posed problems in atmospheric physics, as well as she/he will be able to apply that knowledge in practice for a number of numerical solutions to the problem.

This lecture is taught in English only.

The course comprises 5h of lectures and 10h of practical/numerical work.

Pełny opis:

The aim of this lecture is to provide a basis knowledge of the ill-posed / inverse problems in atmospheric physics and to discuss their solutions upon a few specific examples. The focus will be on atmospheric lidar data retrieval.

The detailed program of the lecture will be given at the first meeting.

The lecture is open to students who do not have an extensive knowledge of the atmospheric physics. However, the knowledge of mathematics at the level of Analysis I and basic programming skills (Matlab/Python environment preferred) are required.

An estimated student workload:

- participation in class (lectures): 5h

- practical training: 10h

- written report on results and practical work performed by the student: 20h

- preparation for the exam: 10h

Literatura:

Bibliography will be given during the lectures.

Efekty uczenia się:

This course will provide students with following learning outcomes, according to thedocumentation provided in following documentation: Efekty kształcenia zg. z charakterystyką II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziom 6-8 (http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf)

1. Education / Wiedza: P8S-WG

2. Skills / Umiejętności: P6S-UU, P6S-UO, P7S-UW, P8S-UK

3 . Social competences / Kompetencje społeczne: P7S-KR, P8S-KK

Metody i kryteria oceniania:

The completion of this course will be assessed based on the written report on conducted field/numerical experiment (60% of the final grade) and on the written exam result (40% of the final grade).

The topics for the exam will be given 3 weeks in advance, and will cover the material realized during lectures.

During the exam session only one written exam and one make-up exam only are planned. Attending lectures is obligatory. Attendance to all lectures and practical training in the whole semester increases the final grade of 0.5 degree.

Note that due to COVID situation no face-to-face individual projects are possible for lecture in Winter semester 2020/2021, therefore student are required only to pass the exam.

The mock exam is on 13/1/2021 at 13.30-15.00, to pass it you must get mark 4 or higher!

The exam is scheduled on 27/1/2021 at 13.30-15.00.

The resit exam is on 10/2/2021 at 13.30-15.00.

Whether these exams will be carried out online or in class will be decided at a later point.

NOTE: Passing the exam is not required for doctoral students. Therefore they can either take the exam (and receive the exam mark) or they can receive the credit (passed) for their active and regular participation in classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachlewska
Prowadzący grup: Afwan Hafiz, Maciej Karasewicz, Iwona Stachlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)