Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laser techniques in studies of aerosol and clouds

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5`TLWBA
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laser techniques in studies of aerosol and clouds
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Courses in foreign languages
Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
ZFBM, II stopień; przedmioty do wyboru z fizyki
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/en/courses/lectures/laser-technique-9-5803726140/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
fizyka
geografia
informatyka
matematyka
ochrona środowiska

Założenia (opisowo):

IMPORTANT:

In academic year 2023/2024 this course is offered in summer semester.

This course is also offered to ERASMUS and 4EU+ students.


The course is in hybrid form (simultaneously online and in class).


Faculty of Physics, Building B, Room B4.61

Thursdays 15:30 - 17:30 (Warsaw local time)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

This academic course aims at familiarizing students with the laser techniques which are applied for studies of atmosphere. It is assumed that after attending the course students will be able to navigate through the current English literature in the field. They will acquaint themselves with the basis of the laser techniques, their advantages and limitations, and will be able to utilize at least one of these techniques in practice.

This lecture is taught in English only, in hybrid form.

Pełny opis:

The aim of the course is to introduce, also in practice, modern laser techniques used in studies of atmospheric aerosols and clouds.

A detailed program of lectures will be given at the first meeting.

I will cover at least 10 of following techniques:

Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS)

Cavity Ring-Down spectroscopy (CRD)

Laser-Induced Fluorescence (LIF)

Photoluminescence (PL)

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)

Light Induced Atomic Desorption (LIAD)

Forward Scattering Spectrometer Probing (FSSP)

Cloud Particle Imager (CPI)

Aerosol Mass Spectrometer (AMS)

RAdio Detection And Ranging (RADAR)

Vertical / 3D-Scanning Could radar

LIght Detection And Ranging (LIDAR)

Aerosol Polarization scattering lidar (APL)

Mie-Raman lidar (MRL)

Fluorescence lidar (FLU)

High Spectral Resolution Lidar (HSRL)

DIfferential Absorption Lidar (DIAL)

Radial Velocity / 3D Scanning Doppler lidar

Scheimpflug lidar

Ocean lidar

The course was initially addressed to graduate students specializing in the field of atmospheric physics and geophysics. However, over the years, it proved to be popular among students from other disciplines. It is also a popular choice for the ERASMUS students and a frequent choice of PhD candidates. The students within 4EU+ Alliance are welcome.

Having a basic knowledge of the atmospheric physics will be an asset to students, although it is not necessary to understand the majority of the lectures.

The estimated student workload is following:

- participation in lectures: 20h

- practical training: 10h (one-to-one sessions)

- written report on results and practical work performed by the student: 20h

- preparation for the exam: 10h

Literatura:

The list of references will be given during the lectures.

Efekty uczenia się:

This course will provide students with following learning outcomes, according to thedocumentation provided in following documentation: Efekty kształcenia zg. z charakterystyką II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego – poziom 6-8 (http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf)

1. Education / Wiedza: P8S-WG

2. Skills / Umiejętności: P6S-UU, P8S-UK

3 . Social competences / Kompetencje społeczne: P7S-KR, P8S-KK

Metody i kryteria oceniania:

An assessment of the final grade will be based on the written report on the results and work conducted by the student during the practical training (50% of the final grade) and on the evaluation of the written exam (50% of the final grade).

The topics for the exam will be given 3 weeks in advance, and will cover the material realized during lectures. During the exam session one written exam and one make-up exam are planned. Attending lectures is recommended, although not obligatory.

The exam is scheduled on 20/06/2024 at 15.30-17.30.

The resit exam is on 05/09/2024 at 15.30-17.30.

Whether the exams will be carried out online or in class will be decided at least 2 weeks before the exam.

NOTE: Passing the exam is not required for doctoral students. Therefore they can either take the exam (and receive the exam mark) or they can receive the credit (passed) for their active and regular participation in classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachlewska
Prowadzący grup: Iwona Stachlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)