Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III Pracownia fotoniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4Fot22
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: III Pracownia fotoniki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fotonika
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/md/igf/lecture/79
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach Pracowni student wykonuje dwa zaawansowane ćwiczenia o charakterze doświadczalnym, lub numerycznym z zaproponowanej listy ćwiczeń, lub ćwiczenie o indywidualnie uzgodnionej tematyce z zakresu fotoniki.

Pełny opis:

W ramach Pracowni student wykonuje dwa zaawansowane ćwiczenia o charakterze doświadczalnym, lub numerycznym z zaproponowanej listy ćwiczeń, lub ćwiczenie o indywidualnie uzgodnionej tematyce z zakresu fotoniki. Prowadzącym ćwiczenie nie musi być Koordynator Pracowni.

Efekty uczenia się:

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów z pracami badawczymi z zakresu fotoniki prowadzonymi na Wydziale Fizyki UW, jak również włączenie ich w niektóre z nich. Ponadto zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami doświadczalnymi (m.in. z napylaniem struktur cienkowarstwowych, czy z technikami mikroskopii skaningowej różnego typu, z projektowaniem i budową układów optycznych i światłowodowych) oraz z technikami modelowania nanostruktur fotonicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest przygotowanie w formie pisemnej raportu z wykonania ćwiczenia. Raport oceniany jest przez osobę prowadzącą ćwiczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kotyński, Piotr Wróbel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)