Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z fizyki teoretycznej II w tym praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5FT21 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z fizyki teoretycznej II w tym praca magisterska
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Praca własna studenta nad zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia realizowanej specjalizacji, które nie są, bądź są w niewystarczającym stopniu wykładane w wykładach specjalistycznych dostępnych w ramach specjalności fizyka teoretyczna. Warsztaty II, w przeciwieństwie do Warsztatów I, powinny być ukierunkowane na problemy bezpośrednio związane z pracą magisterską.

Skrócony opis:

Druga, bardziej zaawansowana część Warsztatów z fizyki teoretycznej dla studentów II roku II stopnia specjalizujących się w Fizyce Teoretycznej. Warsztaty II powinny być ukierunkowane na problemy bezpośrednio związane z pracą magisterską.

Pełny opis:

Praca własna studenta pod opieką naukową opiekuna pracy magisterskiej głównie nad tezami związanymi z bezpośrednio z pracą magisterską. Zadania stawiane studentom mogą polegać na:

1) Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach wymaganych na danej specjalizacji realizowanych w ramach specjalności fizyka teoretyczna (FT) lub poza instytutem np. w wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych etc. O konieczności uczestnictwa decyduje koordynator przedmiotu na wniosek opiekuna pracy magisterskiej studenta .

2) Opracowaniu kilku zagadnień dotyczących programu specjalizacji, w szczególności, mogą one dotyczyć tematyki bliskiej tematyce przewidywanej pracy magisterskiej. Może to być samodzielne zbadanie znanego zagadnienia, może też być to oryginalne rozwiązanie problemu wcześniej nie opisanego w literaturze.

Warunki zaliczenia:

Wykonanie opracowania, pisemnego raportu lub prezentacji multimedialnej i przedstawienie wykonanej pracy opiekunowi pracy magisterskiej. Ocenę z przedmiotu wpisuje do systemu USOS koordynator przedmiotu na podstawie opinii i oceny zaproponowanej przez bezpośredniego opiekuna naukowego.

Literatura:

Materiały dostarczone przez opiekuna naukowego bądź koordynatora przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Uzupełnienie wiadomości w zakresie realizowanej w ramach specjalności FT konkretnej specjalizacji.

Umiejętności:

1) Nabycie nowych praktycznych umiejętności w zakresie metod matematycznych fizyki, umiejętności programistycznych lub numerycznych niezbędnych do wykonania pracy magisterskiej w ramach realizowanej specjalizacji.

Kompetencje personalne i społeczne:

1) Wykształcenie świadomości poziomu swojej wiedzy i rozumienia potrzeby ciągłego samokształcenia w oparciu o literaturę specjalistyczną.

2) Wykształcenie umiejętności i postaw służących popularyzacji nauki w społeczeństwie.

3) Wykształcenie umiejętności pisania prac i rozpraw naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Wykonanie opracowania, pisemnego raportu lub prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie wyników opiekunowi pracy magisterskiej. Zaprezentowanie wyników pracy na proseminarium z Fizyki Teoretycznej, w obecności opiekuna pracy magisterskiej. Ocenę wpisuje do systemu USOS koordynator przedmiotu na podstawie opinii i oceny zaproponowanej przez bezpośredniego opiekuna naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia magisterska, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia magisterska, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.