Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cosmology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5`Cosm
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cosmology
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~bohdang/wyklady/Cosmology/cosmo_23_24.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. Basics of observational cosmology

2. Elements of general relativity

3. Cosmological models of space-time

4. Thermodynamics of the early Universe

5. Dark matter and other thermal relics

6. Big-bang nucleosynthesis

7. Cosmic inflation

8. Formation of large scale structures

9. Cosmic microwave background radiation

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The modern cosmology is a successful theory describing many aspects of the Universe. Progress in observations and experiments over several last years was extraordinary. Many cosmological parameters are known with the precision at the level of 1%. This allows to test with such accuracy the Standard Cosmological Model and its modifications. Moreover, such data are used also to test different models of elementary particle interactions at high energies. It is possible because theories of fundamental interactions and cosmology are strongly related. For example: the problems of Dark Matter, Dark Energy, matter-animatter asymmetry and of Cosmic Inflation force us to consider models of particle interactions beyond the Standard Model. Moreover, the predictions of the Big-Bang nucleonynthesis are very sensitive to properties and interactions of the known and unknown, elementary particles.

There are two main goals of the course "Cosmology":

First: to teach the most important aspects of the modern standard cosmology.

Second: to explain very important relations between cosmology and particle physics (mentioned above).

In more detail, the program is as follows:

1. Basics of observational cosmology

- scales in cosmology

- experimental evidence for: the expansion of the Universe; its homogeneity

and isotropy at large scales; dark matter, ...

2. Elements of general relativity

- basic principles

- Einstein equations

- experimental tests of general relativity

3. Cosmological models of space-time

- Friedmann-Robertson-Walker models

- Friedmann equations

- evolution of the cosmic scale factor in different epochs

- age of the Universe and horizons

4. Thermodynamics of the early Universe

- Boltzmann equation in expanding space

- temperature and entropy in the Universe

5. Dark matter and other thermal relics

- freeze-out in expanding Universe

- recombination

- relic photons and neutrinos

- hot and cold dark matter

6. Big-bang nucleosynthesis

- dynamics of production of light elements

- sensitivity to properties of elementary particles

7. Cosmic inflation

- problems of standard cosmology without inflation

- dynamics of inflation

- reheating after inflation

- particle physics models of inflation

8. Formation of large scale structures

- large scale structures observed

- gravitational instability in Newton's theory and in General Relativity

- initial conditions from inflation

- role of dark matter in formation of large scale structures

9. Cosmic microwave background radiation (CMB)

- experimental observations of CMB

- relation of the CMB spectrum and the parameters of cosmological models

Literatura: (tylko po angielsku)

E. Kolb, M. Turner: "The Early Universe"

S. Dodelson: "Modern Cosmology"

L. Bergstrom, A. Goobar: "Cosmology and Particle Physics"

D. Gorbunov, V. Rubakov: "Introduction to the Theory of the Early Universe"

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. Participation in lectures and classes

- up to 3 unexcused absences are allowed

(in justified cases the lecturer may allow for more than 3 absences)

2. Mid-term written test

3. Written and oral examinations

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Grządkowski
Prowadzący grup: Bohdan Grządkowski, Ayuki Kamada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)