Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka cząstek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-6`AC
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka cząstek
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~zarnecki/APP/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład zakłada znajomość Szczególnej Teorii Względności (kinematyka i dynamika relatywistyczna) oraz podstaw mechaniki kwantowej i fizyki cząstek elementarnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi przegląd bardzo szerokiego zakresu zagadnień badanych na pograniczu astrofizyki, kosmologii i fizyki cząstek, nazywanych potocznie Astrofizyką Cząstek (ang. Astroparticle Physics: APP). Główny nacisk stawiany będzie na aspekty doświadczalne i wyniki prowadzonych badań. Wykład adresowany jest do studenów 2 i 3 stopnia, zainteresowanych fizyką cząstek i/lub astrofizyką.

Pełny opis:

Plan wykładu przewiduje omówienie następujących zagadnień:

1. Oddziaływanie cząstek z materią i główne metody detekcji cząstek

2. Ewolucja Wszechświata i Mikrofalowe Promieniowanie Tła

3. Wyniki dotyczące gęstości materii we Wszechświecie

4. Bezpośrednie poszukiwania ciemnej materii

5. Pośrednie poszukiwania ciemnej materii

6. Basanie wysokoenergetycznego promieniownia gamma

7. Promieniowanie kosmiczne

8. Astronomia neutrin

9. Supernowe i błyski gamma

10. Detekcja fal grawitacyjnych

Literatura:

  • D.H. Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2009.
  • Prezentacje na stronie: ISAPP2012
  • Prezentacje na stronie: ISAPP2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Grzelak
Prowadzący grup: Grzegorz Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)