Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium optyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sOpt
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium optyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Optyka
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Seminarium to jest cotygodniowym spotkaniem środowiska optyków warszawskich, na którym przedstawiane są najnowsze prace z optyki i nauk pokrewnych.

Pełny opis:

Seminarium to jest cotygodniowym spotkaniem środowiska optyków warszawskich. Przedstawiane są na nim najnowsze prace z o optyki i nauk pokrewnych. Najczęściej referowane są najbardziej ciekawe prace wykonywane przez pracowników, doktorantów i studentów z instytucji naukowych z całej Polski. Często zapraszani są goście zagraniczni.

Program seminarium z roku 2006/2007:

1. Kondensaty spinorowe

2. Teoretyczny opis procesu fotodysocjacji dla cząsteczki i jonu litu

3. Oddziaływanie elektronów niskoenergetycznych z cząsteczkami biologicznymi

4. Badanie parowania mikrokropli w pułapce elektrodynamicznej

5. Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie rubidowym

6. Elementy optyczne obrazujące ze zwiększoną głębią ostrości i ich zastosowanie do korekcji starczowzroczności

7. Quantum gas mixtures and cold molecules

8. Spektroskopia strat we wnęce ze stabilizacją częstości

9. Asymetria linii wodorowych

10. Kontrolowana depolaryzacja splątanych par fotonów

11. Wieloprzejściowy, niewspółosiowy, parametryczny wzmacniacz ultrakrótkich impulsów

12. Dielektryczne i optyczne własności rozrzedzonych gazów atomowych

13. Badania współczynnika załamania cieczy przy wykorzystaniu polimerowego czujnika plazmonowego

14. Wieloczęstościowy lidar do badania aerozolu atmosferycznego

15. Badania wzbudzonych stanów elektronowych dimerów metali alkalicznych: Li2 i Na2 metodą znakowania polaryzacyjnego

16. Warszawska pułapka magnetooptyczna. Spektroskopowe badania zimnych atomów rubidu w polu silnej wiązki laserowej

17. Aksikony soczewkowe

18. Femtosekundowy wzmacniacz szafirowy z dużą częstością impulsów

19. Spójność fazy kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowej temperaturze

20. Ultraszybka dynamika wody w optycznym efekcie Kerra

21. Zimne zderzenia atomów i jonów

Opis przygotował Tadeusz Stacewicz, kwiecień 2007.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz, Marek Trippenbach
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)