Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium fizyki półprzewodników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sFPprz
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki półprzewodników
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Skrócony opis:

Seminarium zakładowe Zakładu Fizyki Ciała Stałego

Pełny opis:

Seminarium fizyki półprzewodników posiada ponad 40-o letnią tradycję. Przedstawiane są prace realizowane przez pracowników Zakładu. Niekoniecznie w formie skończonej. Często na dalsze prowadzenie pracy istotny wpływ ma dyskusja po seminarium.

Tematyka:

1. Prace uprawiane w dziedzinie fizyki półprzewodników w Zakładzie.

2. Prace wykonywane przez pracowników Zakładu w trakcie staży zagranicznych.

Referenci:

Młodzi magistrzy po wykonaniu pracy dyplomowej w Zakładzie,

Doktoranci (zazwyczaj 1 raz w roku),

Pracownicy naukowi, wszyscy młodsi i część starszych (zazwyczaj 1 raz w roku),

Koledzy z zagranicy pracujący wspólnie z pracownikami Zakładu na tematy wspólnych prac,

Dawni studenci lub pracownicy Zakładu, obecnie pracujący poza granicami.

Czas trwania referatu: 45 minut + 15 minut dyskusji

Liczba uczestników: pracownicy + studenci specjalizacji fizyka ciała stałego ok. 35 osób.

Opis przygotował Marian Grynberg, maj 2007

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie ankiety, w której należy krótko opisać każde z wystąpień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: Andrzej Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W tym cyklu nie jest przewidywany tryb zdalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: Andrzej Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)