Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z fizyki układów złożonych B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5Eko25 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z fizyki układów złożonych B2+
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=434
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

W ramach tego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego proseminarium, ściśle powiązanego z `Seminarium z ekono- i socjofizyki I, II' studenci (a także doktoranci) nabywają, oczywiście w interakcji z innymi uczestnikami proseminarium, umiejętności oraz wiedzę charakterystyczne dla tej interdyscyplinarnej (wielokierunkowej) specjalności osadzonej w obszarze układów złożonych - ekonofizyka jest prominentnym elementem tego obszaru. Wystarczającym punktem wyjścia (uczestnictwa w seminarium) są te umiejętności oraz wiedza ogólna, jakie nabył uczestnik seminarium w dotychczasowym toku studiów. Dalsze nabywanie nowych, specjalistycznych umiejętności ma miejsce m.in. na tym właśnie proseminarium.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny i przeglądowy pokazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Proseminarium to jest komplementarne do analogicznego `Seminarium gdyż jego referentami są nie tylko młodzi naukowcy doktoranci i studenci ale także doświadczeni badacze. Seminarium z ekono- i socjofizyki' i jest prowadzone w trybie stacjonarnym ale wszelkie materiały pomocnicze, odnośniki literaturowe i linki zamieszczono na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, która umożliwia np. uczestnictwo w forach dyskusyjnych dotyczących referatów (patrz poniżej).

Przykładowe tematyki zarówno tego proeminarium jak też komplementarnego do niego seminarium z ekono- i socjofizyki wraz z prezentacjami zamieszczono na platformie e-learningowej (`moodle', zarządzanej przez COME UW na serwerze `kampus') pod adresem podanym powyżej w katalogach pn.: "Seminarium i proseminarium z ekono- i socjofizyki rok akademicki 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14; wymagany jest klucz dostępu (hasło): multimediasesf

Do zaliczenia seminarium wymagana jest obecność na referatach, udział w dyskusjach oraz wygłoszenie własnego referatu w języku angielskim.

Literatura:

1) Prezentacje znajdujące się pod podanym powyżej adresem (na stronie typu WWW).

2) Publikacje rekomendowane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik, przede wszystkim o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych w szeroko rozumianej fizyce a także w ekonomii i socjologii do badania przede wszystkim układów złożonych. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności czytania publikacji naukowych pozwalającej, przede wszystkim, na:

1) szybkie wydobywanie z nich istoty rzeczy

2) sukcesywne pogłębianie (w miarę potrzeb) rozumienia zawartych w nich treści

3) zdolność optymalnego wykorzystywania źródeł rekomendowanych w publikacjach

4) zdolność kuluarowego i publicznego przekazywania zawartych w nich zagadnień i rozwiązań przedstawianych problemów

5) nabywanie umiejętności uczestniczenia w dyskusjach naukowych a w tym zwłaszcza umiejętności możliwie prostego i jasnego sposobu przedstawiania (formułowania) własnych i cudzych myśli

6) umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów ekonomicznych i socjologicznych

7) nabywanie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych

8) pogłębione rozumienie istoty pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (które mają charakter roczny) oraz wygłoszenie jednego referatu w języku angielskim. Przedmiotem referatu jest publikacja rekomendowana przez opiekunów seminarium. Ponadto, przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę aktywność uczestnika seminarium. Wreszcie, przed wystawieniem oceny zaliczającej seminarium opiekunowie seminarium rozstrzygają w jakim stopniu uczestnik seminarium nabył umiejętności określone powyżej (w rozdz. pt.: "Efekty uczenia").

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: Tomasz Gubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.