Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III Pracownia półprzewodnikowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FS24
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: III Pracownia półprzewodnikowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~zfcs/index.php/iii-pracownia.html
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Celem pracowni jest zapoznanie studentów ze specjalistycznymi technikami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach półprzewodników.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Within the laboratory, a student has to carry out two laboratory works which are evaluated on the basis of written reports.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń wraz z krótkim opisem są przekazywane przez pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego koordynatorowi pracowni, a następnie udostępnione studentom pod adresem: http://www.fuw.edu.pl/~zfcs/index.php/iii-pracownia.html. Studenci wybierają i realizują w ciągu semestru dwa ćwiczenia.

Literatura:

Zgodna z tematem ćwiczeń - ustalana przez prowadzącego ćwiczenie.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe techniki badawcze stosowane w fizyce półprzewodników;

- umie przeprowadzić pomiary badawcze;

- umie opracować wyniki badań i je zinterpretować;

- umie napisać sprawozdanie z przeprowadzonych badań;

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny raport oceniany w standardowej skali ocen, jeden z każdego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Piętka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)