Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diluted Magnetic Semiconductors

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4`DMS
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diluted Magnetic Semiconductors
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wykład "Półprzewodniki półmagnetyczne" prowadzony w języku angielskim. Przedmiotem wykładu są niezwykłe właściwości optyczne i magnetyczne półprzewodników półmagnetycznych, zarówno w formie kryształów objętościowych, jak i struktur kwantowych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są niezwykłe właściwości optyczne i magnetyczne półprzewodników półmagnetycznych, zarówno w formie kryształów objętościowych, jak i struktur kwantowych.

Wykład prowadzony jest w języku angielskim

Program:

1. Wstęp do magnetyzmu

2. Idea i początki.

3. Oddziaływanie sp-d i gigantyczne efekty magnetooptyczne w kryształach objętościowych.

4. Oddziaływanie d-d i metody jego badania.

5. Przybliżenie pola średniego dla struktur kwantowych, profile powierzchni granicznych (spin tracing), rola fluktuacji magnetycznych.

6. Wpływ nośników prądu na jony magnetyczne

7. Półprzewodniki pólmagnetyczne grupy III-V

8. Półmagnetyczne kropki kwantowe

9. Mikrownęki z półprzewodnikami półmagnetycznymi

Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem:

Fizyka ciała stałego, Wstęp do fizyki magnetyzmu.

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:

Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego.

Opis sporządził Jan Gaj, kwiecień 2007.

Uzupełnił Andrzej Golnik 2023.

Literatura:

1. J. Kossut , J.A. Gaj (Eds.), Introduction to the Physics of Diluted Magnetic Semiconductors, Springer 2010

2. J.A. Gaj, Diluted Magnetic Semiconductors, skrypt dostępny w Bibliotece IFD.

3. J.K. Furdyna, J. Kossut (Eds.), Semiconductors and Semimetals, vol. 25. Diluted Magnetic semiconductors, Academic Press 1988.

4. M. Jain (Ed.), Diluted Magnetic semiconductors, World Scientific 1991.

5. N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, Fizyka Ciała Stałego / Solid State Physics.

6. H. Ibach, H. Lüth, Fizyka Ciała Stałego / Solid State Physics.

7. T. Dietl, D.D. Awschalom, M. Kaminska, H. Ohno, Spintronics, Academic Press 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: Andrzej Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)