Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt studencki w ramach przedmiotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ZPS(PRZ) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt studencki w ramach przedmiotów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Zespołowe projekty studenckie
Strona przedmiotu: http://zps.fuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Skrócony opis:

Przedmiot istnieje, by udokumentować zaliczenie zespołowych projektów w ramach zajęć, w ramach których przewidziano element zaliczenia w formie zespołowego projektu studenckiego. Student uzyskuje zaliczenie z tego przedmiotu, gdy suma uzyskanych w ten sposób punktów ECTS osiągnie minimalną wartość wymaganą na danym stopniu studiów.

Na ten przedmiot nie muszą rejestrować się osoby, które zaliczają zespołowy projekt studencki w ramach przedmiotów: "Zespołowe projekty studenckie 1", "Zespołowe projekty studenckie 2", "Zespołowy projekt studencki - praca licencjacka".

Pełny opis:

Realizacja projektów przez zespoły studenckie ma służyć zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów kompetencji dotyczących:

współpracy w grupie

planowania

osiągania wyznaczonego celu

sprawiedliwego oceniania wkładu członków grupy

zagadnień specjalistycznych, związanych z przedmiotem projektu

Tematyka projektu powinna być związana - przynajmniej częściowo - z fizyką. Projekty mogą polegać m.in. na:

przygotowaniu i przeprowadzeniu doświadczenia

stworzeniu programu komputerowego

zbudowaniu układu elektronicznego lub mechanicznego

przygotowaniu nowego pokazu wykładowego lub ćwiczenia na pracowni

stworzeniu materiału multimedialnego

przygotowaniu artykułu

opracowaniu innowacyjnego rozwiązania i przygotowaniu jego opisu do zgłoszenia patentowego

Studenci mogą wpływać na ostateczny temat projektu, uzgadniając zmiany z opiekunem. O możliwości, warunkach realizacji i celu projektu ostateczną decyzję podejmuje opiekun projektu.

Zespół powinien składać się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 studentów. Liczba studentów w zespole powinna być proporcjonalna do pracy niezbędnej do wykonania projektu.

Oprócz rejestracji w USOS należy wysłać do potencjalnego opiekuna zespołu (autora proponowanego tematu) informację o chęci realizacji projektu.

Studenci wszystkie ważne decyzje dotyczące realizowanego projektu uzgadniają między sobą oraz z opiekunem. Wszelkie działania powinny być prowadzone tak, by zapewnione było bezpieczeństwo i higiena pracy. Studenci za zgodą opiekuna i pod jego nadzorem mogą korzystać z pomieszczeń i urządzeń, którymi dysponuje opiekun. W przyszłości studenci będą mogli korzystać z dedykowanych pomieszczeń oraz pomocy pracowników technicznych.

Lista przedmiotów, które przewidują element zaliczenia w formie zespołowego projektu studenckiego, jest dostępna na stronie "Zespołowych projektów studenckich"

http://zps.fuw.edu.pl/zps-w-ramach

Literatura:

Pełny opis zasad realizacji zespołowych projektów studenckich oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie "Zespołowych projektów studenckich"

http://zps.fuw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przez członków zespołu jest przygotowanie ogólnodostępnego, opublikowanego w Internecie raportu zawierającego listę autorów, informację o opiekunie oraz podsumowującego przebieg i wyniki projektu. O ile to dotyczy projektu, wyniki projektu w formie elektronicznej (programy komputerowe, grafiki, filmy itp.) powinny być udostępnione na wolnych licencjach typu GNU GPL w przypadku programów komputerowych lub CC-BY-SA w przypadku innych utworów. Warunkiem uzyskania zaliczenia powinno być wyraźne określenie wkładu osoby ocenianej w wynik końcowy.

Opiekun zespołu, najpóźniej w sesji poprawkowej cyklu, w którym prowadzony jest dany przedmiot, powinien przesłać koordynatorowi "Zespołowych projektów studenckich" listę zawierającą imiona, nazwiska i numery indeksów studentów z liczbą zaliczonych ECTS.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.