Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Graduate Lecture on Gravitational Microlensing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-SZD-GM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Graduate Lecture on Gravitational Microlensing
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Gravitational microlensing is a natural cosmic phenomenon which can be employed in studying otherwise undetectable parts of the Universe, e.g. planets, dark matter or black-holes. The lec-ture will focus on the concept of microlensing effect and will show its numerous astrophysical applications, including search for planets, black holes and dark matter. I will present the past, present and future of the field.

- introduce and explain the basic concept of the gravitational microlensing

- present additional effects accompanying the microlensing

- show numerous applications of the microlensing in astrophys-ics

- analyse in detail couple of examples of interesting microlensing events

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The outline of the lectures:

1. History and basics math of the gravitational lensing.

2. Microlensing optical depth - includes interview with Dr Kerins from Manchester University

3. How to solve microlensing - part 1

4. How to solve microlensing - part 2

5. Planetary Microlensing - includes interviews of prof. Taka Sumi (Osaka University), prof. Dave Bennett (NASA/Goddard), prof. Dan Maoz (Tel Aviv University)

6.Other planet search methods - includes interview with Dr Si-mon Hodgkin from Cambridge University

7. Dark matter search with microlensing - includes interviews with Dr Vasily Belokurov (University of Cambridge) and Prof. Juan Garcia-Bellido (University of Madrid)

8. Astrometric microlensing and hunt for Black Holes - includes interview with Drs Martin Dominik (University of St. Andrews) and Kailash Sahu (Hubble Space Telescope Institute)

9. Miscellaneous applications of microlensing.

10. Review of microlensing surveys - with interview with Dr Sean Carrey (Spitzer Space mission, Caltech)

11. Serendipitous science with microlensing data

12. Future of microlensing - with interviews with Prof. Andy Gould (Ohio State University) and Dr Rachel Street (Las Cum-bres Observatory)

13. Transient events and contaminants in microlensing searches with Machine Learning.

The students after each lecture can take a test related to the topic of the lecture. The Lecturer is available every week during the planned time for the course for zoom or on-site consultations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Articles of Paczynski (1996), review of Wambsgans (1998) and articles citing them.

Book: Schneider, Ehlers, Falco: Gravitational lensing.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

A student should know the mathematical background and appli-cations of gravitational microlensing in modern astrophysics.

A student should have a deep knowledge and understanding of the methodology used in the field and be able to solve prob-lems illustrating discussed topics (WG_01, WG_02, WG_03).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam – a multiple choice test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wyrzykowski
Prowadzący grup: Łukasz Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)