Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stochastic processes in natural sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-SPNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stochastic processes in natural sciences
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

basics of probability theory, basics of thermodynamics and statistical mechanics, elementary calculus

Skrócony opis:

The course will familiarise students with applications of probability theory and stochastic processes in physics and natural sciences. Based on relevant problems in physics, chemistry, and biology, we will outline a range of methods used for the description of randomness and fluctuations in natural phenomena. We will show how the mathematical framework can be used for computer modelling of random processes on various scales.

Pełny opis:

Description:

- simple examples of random processes

- Markov processes

- Brownian motion

- M-equation

- Fokker-Planck equation

- The Langevin approach

- Fluctuation-dissipation theorem

- Numerical modelling of stochastic processes

Literatura:

A. Amir: Thinking Probabilistically

C. W. Gardiner: Handbook of Stochastic Methods: For Physics, Chemistry and the Natural Sciences

K. Jacobs: Stochastic Processes for Physicists

D. S. Lemons: An Introduction to Stochastic Processes in Physics

N.G. Van Kampen: Stochastic Processes in Physics and Chemistry

Efekty uczenia się:

Student can identify a physical problem to which a probabilistic or stochastic approach is suitable. Student knows how model such phenomena using the standard techniques of M-equation, Fokker-Planck or Langevin equation. Student knows how to extract physically important informations of solutions to these equations. For special cases can find exact solutions or propose suitable a numerical technique.

Metody i kryteria oceniania:

mid-term exam, final exam (written and oral)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lisicki, Miłosz Panfil
Prowadzący grup: Maciej Lisicki, Miłosz Panfil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lisicki, Miłosz Panfil
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)