Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical approaches in description of turbulent flows

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MADTF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mathematical approaches in description of turbulent flows
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Wymagania:

1. Znajomość teoretycznych podstaw hydrodynamiki,

2. Znajomość podstaw statystyki,

3. Dobra znajomość rachunku wektorowego,

4. Znajomość metod rozwiązywania równań różniczkowych.


Pełny opis:

Tematyka:

1.Zagadnienia podstawowe.

a. Równania hydrodynamiki, średnie i rozkład Reynoldsa,

b. Naprężenia Reynoldsa i ich efekt w przepływach wielkoskalowych; lepkość turbulentna,

2.Najprostsza teoria turbulencji słabej i obliczenie naprężeń Reynoldsa

3. Turbulencja silna – w pełni nieliniowa

a. Ogólny opis turbulencji izotropowej oraz osiowo-symetrycznej w oparciu o symetrie przepływu i teorię grup,

• Kaskada energii,

• Równania ewolucji tensora korelacji,

b. Jednopunktowa, dwu-skalowa Markovianizacja,

c. Renormalizacja równań hydrodynamiki,

• Lepkość turbulentna i przepływy wielkoskalowe,

d. Metoda: Two-Scale Direct Interaction Approach (TSDIA),

e. Stochastyczny opis dynamiki trajektorii cząstek, pasywnych skalarów oraz linii prądu.

Literatura:

Wykład będzie autorski i jego celem będzie przedstawienie metod matematycznych stosowanych w opisie skomplikowanych, nieliniowych przepływów turbulentnych w przystępnej formie. Dlatego nie ma jednego podręcznika, jednak literatura polecana obejmuje (zostanie rozesłana studentom w formie elektronicznej):

[1] A. Yoshizawa 1998, Hydrodynamic and magnetohydrodynamic turbulent flows, Springer.

[2] G.K. Batchelor 1982, The theory of homogeneous turbulence, Cambridge University Press.

[3] P.A. Davidson 2015, Turbulence: an introduction for scientists and engineers, Oxford University Press.

[4] W.D. McComb 2014, Homogeneous isotropic turbulence; phenomenology, renormalization and statistical clossures, Oxford University Press.

[5] K. Gawędzki 2008, Soluble models of turbulent transport, in: Non-equillibrium statistical mechanics and turbulence by J. Cardy, G. Falkovich & K. Gawędzki, Cambridge University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: Wymagane będzie zaliczenie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mizerski
Prowadzący grup: Krzysztof Mizerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)