Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór Wydziału Fizyki B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CWF-OG-B
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chór Wydziału Fizyki B
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: http://chor.fuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Rejestracji na przedmiot dokonuje się po przejściu postępowania kwalifikacyjnego w formie przesłuchania. Aby umówić się na przesłuchanie, należy napisać na adres chor@fuw.edu.pl przed początkiem lub na początku semestru. Przesłuchania odbywają się na początku każdego semestru, informacje o terminach naborów są zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej chóru: https://chor.fuw.edu.pl/index.php/aktualnosci/. Uczestnictwo w przedmiocie nie wymaga przygotowania muzycznego ani znajomości nut. Więcej informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego dostępnych jest na stronie internetowej chóru: https://chor.fuw.edu.pl/index.php/dolacz-do-nas/

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia rozwój w zakresie emisji głosu i śpiewu chóralnego. Są to zajęcia zbiorowe, odbywające się raz w tygodniu.

Pełny opis:

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia rozwój w zakresie emisji głosu i śpiewu chóralnego. Są to zajęcia zbiorowe, odbywające się raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 17:30 - 20:00. Prowadzone przez absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii UW, która zwraca uwagę zarówno na różnorodność wykonywanego repertuaru, jak i rozwój wrażliwości muzycznej chórzystów. Próby Chóru odbywają się raz w tygodniu w budynku Wydziału Fizyki UW przy ulicy Pasteura 5, poza próbami chórzyści mają możliwość wzięcia udziału w występach i koncertach. W semestrze letnim jest to zazwyczaj występ na Dniu Fizyka, śpiewanie hymnu na promocji doktorskiej oraz udział w cyklicznej imprezie “Chóralne Akceleracje” (https://www.facebook.com/akceleracje). Chór Wydziału Fizyki UW to chór mieszany, podzielony na głosy żeńskie (sopran, alt) oraz męskie (tenor, bas), rekrutacja prowadzona jest w zakresie każdego z tych głosów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Podstawowe formy muzyczne, sylwetki kompozytorów, repertuar chóralny.

UMIEJĘTNOŚCI: Prawidłowa emisja głosu, solfeż, śpiew wielogłosowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Praca zespołowa, udział w organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się dwa czynniki: przestrzeganie regulaminu chóru, z którym uczestnicy zostaną zapoznani w trakcie zajęć oraz obecności na próbach. Maksymalna ocena, którą można uzyskać dla danej liczby nieobecności, przedstawia się następująco:

0-1 nieobecności: 5!

2 nieobecności: 5

3 nieobecności: 4+

4 nieobecności: 4

5 nieobecności: 3+

6 nieobecności: 3

7 i więcej: 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)