Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Tools for Nuclear Physics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CTNP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Tools for Nuclear Physics I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) [Note: as these classes are also offered to UJ's students, an exact date will be found by the votes at the Doodle poll. So if you plan to attend the classes, please send a contact email to: krzysztof.piasecki@fuw.edu.pl ]


Programming-wise, this course is intended for students with basic knowledge of C++ (including pointers, classes, inheritance, text file IO) and Linux (shell - basic commands). However, to refresh the above C++ topics, a 2h reminder shall be organized upon request.


Physics-wise: basic knowledge of two-body kinematics, what is the differential and integrated cross section, passing of charged particles through absorbers, and basic information on hadrons.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to learn the basic computer and programming tools used in the experimental subatomic physics. The students are first introduced to the NRV 2-body kinematics applet, and SRIM/TRIM package on passing particles through the absorber, as well as databases of nuclear and hadronic cross sections: SAID, EXFOR etc.

Then a large part of the classes is devoted to the ROOT data analysis platform.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will learn in a practical way a couple of computer tools helpful at work of the nuclear and particle physicist.

1. NRV two-body kinematics applet

2. SRIM/TRIM package on passing particles through the absorber

3. databases of cross sections: EXFOR, SAID etc

4. CERN-based ROOT data analysis platform

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student should be able to:

- find the energy of particle or nucleus after two-body collision, emitted in a given angle

- estimate (SRIM) or simulate (TRIM) the energy and range of charged particle passing through a given absorber

- find the nuclear or hadronic cross section in databases like EXFOR, SAID etc

- perform the analysis of data from experiment or simulation code with help of the ROOT platform, that includes implementation of own data structure, fitting and visualisation.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit based on performed project.

If you are linked to some research group, the best is such a project that helps to achieve progress in the context of your analysis linked to this group. If you cannot find a topic, consult with the coordinator in advance.

The project cannot be a reuse of a code developed to pass another course.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Piasecki
Prowadzący grup: Krzysztof Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)