Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Quantum Molecular Systems"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5sQMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminar "Quantum Molecular Systems"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.dropbox.com/scl/fi/fafvqfqni6b5g6390swli/Group_meetings.xlsx?rlkey=yhokha6e641mhmg67gqq5zu9q&dl=0
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Seminar about the latest advances in ultracold quantum physics and quantum chemistry.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Weekly seminars are presented by the members and guests of research groups working on ultracold quantum physics, atomic and molecular physics, and quantum chemistry. The latest advances in research on ultracold collisions, chemical reactions, ultracold many- and few-body physics, precision measurements and quantum simulations with ultracold atoms and molecules, molecular electronic structure, quantum molecular dynamics, and related topics are presented. Speakers present their own research at an interesting level for specialists but approachable for students. Discussions are strongly encouraged.

Literatura: (tylko po angielsku)

Research articles recommended by the speakers during the semester.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grading is based on giving a seminar. Each student has to give one seminar per semester. Students are allowed up to two absences during the semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tomza
Prowadzący grup: Krzysztof Jachymski, Michał Suchorowski, Michał Tomza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)