Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia radiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5FM22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia radiologiczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień z Anatomii człowieka w badaniach obrazowych.

Pełny opis:

Zajęcia będą podzielone na poszczególne tematy:

1. Powtórzenie z Anatomii Prawidłowej

2. Powtórzenie z technik obrazowania

3. Głowa cz.1

4. Głowa cz.2

5. Głowa cz.3

6. Szyja

7. Klatka piersiowa cz.1

8. Klatka piersiowa cz.2

9. Jama brzuszna cz.1

10. Jama brzuszna cz.2

11. Miednica

12. Kończyna Górna

13. Kończyna Dolna

14. Anatomia Radiologiczna w Radioterapii cz.1

15. Anatomia Radiologiczna w Radioterapii cz.2

Literatura:

Przykładowa literatura:

1.Anatomia radiologiczna, Bogdan Pruszyński, Daniel Bohdan, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

2. Kieszonkowy atlas anatomii CT i MR. Tom I-III, Moeller.

3. Internetowy atlas anatomii: http://ect.downstate.edu/courseware/rad-atlas/index.html

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie z Anatomii Radiologicznej student powinien rozpoznawać w badaniach obrazowych struktury anatomiczne objęte programem zajęć oraz prawidłowo określić struktury anatomiczne niezbędne w planowaniu Radioterapii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie odbywało się na podstawie praktycznego egzaminu (rozpoznawanie struktur anatomicznych na obrazach diagnostycznych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska, Anna Kowalik
Prowadzący grup: Anna Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)