Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4WFRJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z fizyki reaktorów jądrowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~skwira/WFRJ/wfrj.html
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych, analitycznych i numerycznych rozwiązaniach różnych metod deterministycznych w układach reaktorowych z wykorzystaniem pakietu kodów neutronowych SCALE rozwijany przez Oak Ridge National Laboratory. Celem kursu jest także zaznajomienie studentów z podstawowymi obliczeniami neutronowymi reaktorów jądrowych dotyczących bezpieczeństwa krytycznościowego oraz analizy efektów reaktywnościowych.

Pełny opis:

Program kursu:

• Elementy fizyki reaktorowej – wykład wstępny.

• Podstawy obsługi systemu kodów SCALE.

• Statystyczne metody modelowania w fizyce reaktorów jądrowych. Kod Monte Carlo KENO-VI/SCALE – zastosowanie, do obliczeń reaktorowych, zasada działania programu, nauka przygotowania pliku wejściowego, optymalizacja obliczeń.

• Dane jądrowe do modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych. Przetwarzanie danych jądrowych (bibliotek przekrojów czynnych) w systemie kodów SCALE.

• Bezpieczeństwo krytycznościowe (criticality safety) – rozwiązywanie problemów krytycznościowych, dobre praktyki wykonywania obliczeń, BIAS, praca z plikami wyjściowymi programu KENO-VI.

• Efekty reaktywnościowe – obliczenia współczynników reaktywności wybranych typów kaset paliowych reaktora PWR/BWR w siatce nieskończonej, obliczenia wag reaktywnościowych prętów sterujących/bezpieczeństwa.

Literatura:

1. Materiały z zajęć

2. "Neutronics" - Monographs of CEA Nuclear Energy Division, książkę bezpłatnie można pobrać ze strony CEA: http://www.materials.cea.fr/en/PDF/MonographiesDEN/Neutronics_CEA-en.pdf

3. B. Zohuri "Neutronic Analysis For Nuclear Reactor Systems", Springer, 2017

4. SCALE Code System, manual do pobrania https://www.ornl.gov/sites/default/files/SCALE_6.2.3.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student: 1. zna zasady modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych (metody deterministyczne i statystyczne) , 2. potrafi w podstawowym stopniu wykorzystać w praktyce wybrane kody zawarte w pakiecie SCALE do obliczeń fizycznych reaktorów jądrowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - projekt.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do energetyki jądrowej z elementami bezpieczeństwa jądrowego 1100-WEJ

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)