Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physics Laboratory, 2nd Level B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4PLB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physics Laboratory, 2nd Level B1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Physics Laboratory, 2nd Level introduces students in advanced physics issues. The teaching method - work in scientific groups - aims to expose students to contemporary scientific problems in line with their scientific interest. Nature of the classes is individual and carried out under the supervision of scientists from the Faculty of Physics. Students solve assigned scientific task and present the results in the form of a semester report.

Pełny opis:

Physics Laboratory, 2nd Level introduces students in advanced physics issues. The teaching method - work in scientific groups - aims to expose students to contemporary scientific problems in line with their scientific interest. Nature of the classes is individual and carried out under the supervision of scientists from the Faculty of Physics. Students solve assigned scientific task and present the results in the form of a semester report.

1. Physics Laboratory, 2nd Level is divided in two parts (marked with symbols A and B) performed in the winter and summer semesters, respectively. Each part is equivalent to 45 hours and 5 ECTS credits2.

2. Physics Laboratory, 2nd Level is carried out in research groups of the Faculty of Physics. It consists in completing of a semester scientific task assigned by a supervisor - a research worker.

3. Students should contact to the heads of chairs (at the Institute of Theoretical Physics) or divisions (at the Institute of Experimental Physics or the Institute of Geophysics) at the beginning of the semester, asking for the assignment of a supervisor and a semester-long scientific task. The choice of the research group should result from individual interests of the student, including thoughts about the upcoming choice of specialization.

4. Students who have no specific scientific preferences or are not familiar with the Faculty of Physics structure or have other problems with the group selection can get help from the coordinator of the Physics Laboratory.

5. A scientific task may also be realized in a scientific unit outside the Faculty of Physics after obtaining the agreement of the coordinator.

6. Upon receipt of the task, the student should immediately notify the Laboratory 's secretariat about the exercise starting by sending an e-mail. The mail should contain the student's name and surname, the title of the assignment and the supervisor's details.

7. When performing the tasks, students work individually under the supervision and guidance of the researcher. Students team work on a given scientific problem is allowed, but the topics of the tasks should be defined individually.

8. After completing the task, its results should be prepared in the form of a report. The preferred form of the report is a scientific article in English. The report should be prepared individually. The supervisor assesses the report and the student’s attitude while performing the task.

9. Passing the Physics Laboratory, 2nd Level takes place after submitting the grade to the coordinator. The rating may be:

- entered by the supervisor on the first page of the report, which will be delivered to the coordinator or to the Laboratory's secretariat in the form of a printout;

- sent by e-mail to the Laboratory's secretariat as a scan of the first page of the report with the grade signed by the supervisor;

- sent in an e-mail from the exercise supervisor to the secretariat or directly to the coordinator

Secretary of Physics Laboratory, 2nd Level is located in Student Laboratory for Advanced:

ul. Pasteura 7, III floor, room 306.

e-mail - druga.pracownia@fuw.edu.pl

Phone (during the weeks of student lectures only)

+48 22 55 46 848, Tuesdays, 9 – 14 and Thursdays, 14 – 18.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)