Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo atomowe i ramy regulacyjne energetyki jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4PARR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo atomowe i ramy regulacyjne energetyki jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa jądrowego wynikające z obecnie obowiązującego prawa w Polsce. W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat dozymetrii oraz ochrony radiologicznej w świetle obowiązującego prawa.

Skrócony opis:

Celem wykładu będzie przedstawienie podstawowych informacji na temat prawa atomowego oraz zasad legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej wykorzystywanych w energetyce jądrowej, medycynie, pracy naukowej oraz przemyśle.

W czasie zajęć zostaną przedstawione różne zasady legislacyjne stosowane w przypadku pracy z materiałami radioaktywnymi.

Pełny opis:

Celem wykładu będzie przedstawienie podstawowych informacji na temat prawa atomowego oraz zasad legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej wykorzystywanych w energetyce jądrowej, medycynie, pracy naukowej oraz przemyśle.

W czasie zajęć zostaną przedstawione różne zasady legislacyjne stosowane w przypadku pracy z materiałami radioaktywnymi.

Literatura:

Prawo atomowe wraz z rozporządzeniami.

https://www.gov.pl/web/paa/krajowe-ramy-prawne

Efekty uczenia się:

Student potrafi zastosować w praktyce obecnie obowiązujące prawo atomowe wraz z rozporządzeniami.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)