Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nuclear Physics and Art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4NPA
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nuclear Physics and Art
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Fundaments of general and modern physics

Fundaments of nuclear physics

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

In the course the fundaments of various nuclear physics techniques that can be applied to the study of manufacts wil be reviewed.

Pełny opis:

The course will cover the physics principles behind non-destructive techniques that can be applied to the study of works of art.

Physics principles behind non-destructive techniques that can be applied to the study of works of art.

- X-ray based analysis: X-ray fluorescence (XRF); Total-reflection X-ray fluorescence (TXRF)

- Ion-beam based analysis: Proton-induced X-ray emission (PIXE); Particle-induced γ-ray emission (PIGE); Backscattering: Rutherford (RBS) and non-Rutherford; Nuclear-reaction analysis (resonant and non-resonant)

- Mössbauer spectroscopy

- Neutron-based analysis methods

- Accelerator Mass Spectrometry (AMS)

- Dating.

Radioisotope dating:14C; Dating beyond the radiocarbon barrier (Pb isotopic ration; Obsidians dating); Thermoluminescence dating

Efekty uczenia się:

The student will familiarize with the physics behind different scientific approaches that can be applied to the study of manufacts, but also to the study of different samples.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chiara Mazzocchi
Prowadzący grup: Chiara Mazzocchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)