Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intellectual Property and Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4IPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intellectual Property and Entrepreneurship
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/courses/lectures/wlasnosc-intelektualna-i-przedsiebiorczosc-86987-4021g/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the course is to give introduction to the subject of entrepreneurship, protection of intellectual properties rights and

management of innovation.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to give introduction to the subject of entrepreneurship, protection of intellectual properties rights and management

of innovation.

Development of skills :

- Communication, negotiation and teamwork in group with diverse knowledge and personalities

- Creative thinking through the use of techniques of design thinking, brainstorming, rapid prototyping

- Searches for a potential customer for innovative productrs/services and a quick verification of the prototype with the target group

- Identification and assessment of the target market for innovation,

- Development of the business presentations,

- Ability of material selection for presentation and its critical analysis based on the literature and available databases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will include an essential introduction supported with multimedia presentations: slide show, films, and discussion. An integral

part of the course will be workshops carried out in project groups, e.g., techniques of creative thinking , business presentation,

negotiations, rapid prototyping. Course will also include meetings with stakeholders of innovative entrepreneurship: representatives of

technology transfer centers, entrepreneurs and participation in innovative society events e.g. Boomerang .

Development of skills :

- Communication, negotiation and teamwork in group with diverse knowledge and personalities

- Creative thinking through the use of techniques of design thinking, brainstorming, rapid prototyping

- Searches for a potential customer for innovative productrs/services and a quick verification of the prototype with the target group

- Identification and assessment of the target market for innovation,

- Development of the business presentations,

- Ability of material selection for presentation and its critical analysis based on the literature and available databases.

Students will learn:

- Introduction to the Law on Copyright

- Agreement of the presentation method of and the means of expression to the type of presentation

- "Golden rules" of effective presentation, communication and discussion

- Design thinking

- Rapid prototyping

- Market assessment

- Business presentation for the investor

- Product/service assessment at various stages of project work.

- SWOT analysis

- Definitions of entrepreneurs and enterprises, spin-off/spin-out enterprises

- Innovative entrepreneurship and competitive advantage,

- Product life cycles

- Financing stages of innovation / spin-off companies

- The university as an support unit for new companies, professional incubators, academic incubators and technology parks, technology

transfer network

Literatura: (tylko po angielsku)

Innovative Entrepreneurship:

A. Pomykalski A Zarządzanie innowacjami PWN Warszawa 2001

K. Matusiak Innowacje i transfer technologii PARP, Warszawa 2005

K. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, 2010

A. Jasinski, Zarządzanie wynikami badań naukowych, WZ UW, 2011

.J. Czupał, Ekonomika innowacji, AE we Wrocławiu. Wrocław 1994.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 1100-2ENWLINTP1M, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 05.10.2019 14:36

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, WUB, Białystok 2000

J. Guliński, Berenika M. Marciniec, Innowacje: podaż, popyt, instrumenty transferu,finansowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000

B.Glinka, P.Henset, Innowacje,WNUW, , Warszawa 2004

Communication, negotiation and teamwork

http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Kautz.pdfhttp://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,sztuka-prezentacji---zasadyskutecznego-

wystapienia,28265,2,1,1.html

A. Kraśniewski, „Teaching Technical Communication - Unexpected Experience”, in Proc. Int. Conf. on Engineering Education, Oslo,

August 2001

A. Kraśniewski, „New Concepts in Teaching Technical Communication”, in The Renaissance Engineer of Tomorrow, Proc 30th SEFI Conf

Firenze Sept 2002

Przedmiot „Techniki Prezentacji”Proc. Annual Conf., Firenze, Sept. • W. Murzyn, „Presentation skills training for good engineers who are

poor communicators: How to help somebody who doesn’t want help?”, in FORUM 2003 – Int. Technical CommunicatorsConf., Milan, July

2003•

A. Kraśniewski, W. Murzyn, „Promotion of Engineering in Society: New Ideas in Teaching Technical Communication”, in Engineering

Education at the Cross-Roads of Civilizations, Proc.33rd SEFI Annual Conf., Ankara, Sept. 2005

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning the bases of innovative entrepreneurship and intellectual property protection. Ability to work in a group, the effective use of

modern techniques for search of innovative solutions.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student can choose activity and semester project or test or knowledge

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Buczyński
Prowadzący grup: Mariusz Klimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)