Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka fizyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3N29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizyki II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Nauczanie fizyki; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/przygotowanie-do-nauczania
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły podstawowej i poziomie podstawowym szkoły ponadpodstawowej. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie eksperymentów i zadań w procesie nauczania.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Potrafi sformułować i przedstawić zaciekawienie związane z fizyką, w tym dotyczące codziennych zjawisk.

2. Potrafi zaproponować hipotezę wyjaśniającą zjawisko i sposób jej weryfikacji zgodny z metodą naukową.

3. Zna obowiązującą podstawę programową dla fizyki w szkole podstawowej.

4. Potrafi dobrać narzędzia kontroli wyników nauczania do przyjętych celów nauczania.

5. Rozpoznaje trudności poznawcze ucznia i potrafi je zdiagnozować.

6. Potrafi wskazać zalety i wady różnych metod dydaktycznych oraz wybranych zadań.

7. Potrafi zastosować aktywizujące metody nauczania: dyskusję, zaciekawienie, debatę.

8. Analizuje krytycznie sformułowania zadań, potrafi przedstawić rozwiązanie zadania.

9. Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać w procesie dydaktycznym programy komputerowe i urządzenia mobilne.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są:

- wykonanie pracy własnej (zaciekawienia, zadania, ocena materiałów),

- aktywność na zajęciach (prezentacja pracy własnej, udział w dyskusji, debacie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)