Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3INZ27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
informatyka

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na praktycznych przykładach badać się będzie własności i sposób użycia wybranych metod numerycznych w języku Mathematyca. Uprzednia znajomość

tego języka nie jest wymagana.

Pełny opis:

1) Język programowania Mathematica – własności, wprowadzenie

2) Mathematica – operacje symboliczne

3) Mathematica – Grafika

4) Interpolacja

5) Całkowanie

6) Liczby pseudolosowe

7) Metody Monte Carlo, całkowanie MC

8) Minimalizacja

9) Analiza danych doświadczalnych

10) Szeregi ortogonalne

11) Algebra liniowa

12) Równania różniczkowe

13) Analiza Fourierowska, FFT

Literatura:

W.H. Press et al. Numerical Recipes in (C, Python)

Metody i kryteria oceniania:

Zaiczenie ćwiczeń, egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łach
Prowadzący grup: Dominik Gront
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)