Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3INZ17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/IIPRACOWNIA/home/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Założeniem pracowni jest zapoznanie studentów z wybranymi technikami pomiarowymi, które są wykorzystywane w badaniach z zakresu nanotechnologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach pracowni studenci zapoznają się z technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w nanotechnologii. Na zajęcia składa się cykl pracowni do wykonania w grupach. Zajęcia odbywają się na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii.

Pełny opis:

Studenci mają do wykonania cykl ćwiczeń obejmujących następujące zagadnienia:

1. Efekt Halla.

2. Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe.

3. Fotoprąd.

4. Fotoluminescencja.

5. Mikroskopia sił atomowych.

6. Optyka światłowodowa.

7. Laser półprzewodnikowy.

8. Mikroskopia Elektronowa.

9. Dynamiczne rozpraszanie światła.

10. Krystalografia.

11. Funkcjonalizowane nanomateriały węglowe.

Zajęcia odbywają się cotygodniowo. Przed zajęciami studenci dostają wytyczne odnośnie materiału wymaganego do zapoznania się przed ćwiczeniem, sposobem wykonania ćwiczenia, sposobem zaliczenia ćwiczenia (odpowiedź ustna/raport).

Literatura:

Literatura dotycząca omawianych zagadnień jest wskazywana przez osoby prowadzące dane ćwiczenie.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia powinno być poszerzenie przez studenta znajomości technik pomiarowych, które mogą być wykorzystane w odniesieniu do badań nanotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący jest zobowiązany przed danym ćwiczeniem podać metody i kryteria oceniania. Ocena za pracownie jest wystawiana na podstawie średniej ocen z wszystkich ćwiczeń.

W przypadku niezaliczenia ćwiczenia możliwe jest wykonanie go w dodatkowym terminie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Strawski
Prowadzący grup: Rafał Bożek, Andrzej Golnik, Krzysztof Korona, Tadeusz Stacewicz, Tomasz Stefaniuk, Marcin Strawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Strawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)