Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium EEG

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN20
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium EEG
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Laboratorium_EEG
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Osoba, która zamierza uczęszczać na przedmiot powinna mieć zaliczone następujące przedmioty:

1. Pracownię EEG


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Matlaba

Konwerter plików Svarog – Matlab

Zapoznanie z pakietem EEGLAB

Metody ślepej separacji źródeł.

Metody czas-częstość

Zjawisko ERD/ERS

Interfejsy mózg–komputer oparte na paradygmatach:

- SSVEP

- P300

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna zaawansowane metody analizy czynności elektrycznej mózgu.

2. Zna podstawowe zasady konstrukcji interfejsów mózg-komputer.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykonywać zaawansowane analizy sygnału EEG i

wykorzystując pakiet Matlab i EEGLAB.

2. Potrafi zaprojektować interfejs mózg-komputer w ramach systemu OpenBCI.

PODSTAWY

1. Rozpoznaje znaczenie analizy sygnałów w opisie, charakteryzacji i wykorzystaniu zapisów czynności elektrycznej mózgu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przy ocenie pod uwagę brane są prezentacje poszczególnych ćwiczeń oraz całokształt pracy studenta w czasie zajęć.

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kamiński, Jarosław Żygierewicz
Prowadzący grup: Maciej Kamiński, Jarosław Żygierewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)