Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia i praca licencjacka, fizyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF24 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, fizyka medyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia te mają na celu praktyczną naukę rozwiązania dobrze zdefiniowanego problemu naukowego oraz prezentację uzyskanych wyników w formie pracy dyplomowej, pod merytoryczną opieką promotora.

Skrócony opis:

W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką pod merytoryczną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod merytoryczna opieką opiekuna pracy. W ramach pracowni licencjackiej student może pracować nad omówieniem wybranego zagadnienia z dziedziny fizyki medycznej w oparciu o istniejącą literaturę (praca o charakterze przeglądowym) lub być zaangażowany w badania naukowe prowadzone przez opiekuna i umieścić ich wyniki w pracy. Prace na specjalności Fizyka Medyczna są bardzo często pracami wykonywanymi w zewnętrznych jednostkach klinicznych.

Przewidywany nakład pracy studenta: 90 h

Literatura:

Zależna od tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. znajomość najważniejszych zagadnienień związanych z tematyką pracy licencjackiej

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania badań z zakresu fizyki medycznej

2. umiejętność opisania zastosowanej metodologii

3. umiejętność posługiwania się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników badań

Postawy:

1. zrozumienie roli rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

2. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

3. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki, dbałość o bezpieczeństwo pracy

4. koleżeństwo, dobra współpraca z innymi członkami zespołu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału umożliwiającego spisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie zaangażowania studenta w rozwiązania postawionego prze nim problemu naukowego, jakości uzyskanych wyników pomiarowych i jakości opracowania materiału badawczego, a także innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Zaliczenie pracowni licencjackiej nastepuje w momencie uzyskania przez studenta wyników niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Informacje o zakończeniu tej części pracy licencjackiej opiekun studenta przekazuje koordynatorowi pracowni wraz z proponowaną oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.