Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of astronomy and nuclear astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`EAAJ
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elements of astronomy and nuclear astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Wstęp do fizyki jądrowej

Wstęp to mechaniki kwantowej

Skrócony opis:

Zarys historii astronomii. Metody obserwacji.

Teoria Wielkiego Wybuchu i modele kosmologiczne. Budowa i ewolucja gwiazd.

Rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych.

Nukleosynteza pierwotna:

- Reakcje termojądrowe. Spalanie wodoru w gwiazdach: cykl p-p i CNO. Spalanie helu. Spalanie cięższych pierwiastków i zjawiska eksplozywne.

- Wytwarzanie pierwiastków cięższych od żelaza: procesy s, r i rp.

Rola neutrin w procesach astrofizycznych.

Pełny opis:

Zarys historii astronomii. Metody obserwacji.

Teoria Wielkiego Wybuchu i modele kosmologiczne. Budowa i ewolucja gwiazd.

Rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych.

Nukleosynteza pierwotna:

- Reakcje termojądrowe. Spalanie wodoru w gwiazdach: cykl p-p i CNO. Spalanie helu. Spalanie cięższych pierwiastków i zjawiska eksplozywne.

- Wytwarzanie pierwiastków cięższych od żelaza: procesy s, r i rp.

Rola neutrin w procesach astrofizycznych.

Literatura:

- B.W. Carroll, D.A. Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics, Pearson

- C.E. Rolfs and W.S. Rodney, "Cauldrons in the Cosmos", the University of Chicago Press, 1988

- Ch. Iliadis, "Nuclear physics of stars", Wiley-VCH

Efekty uczenia się:

Wykład ma zaznajomić studentów z obecnym stanem wiedzy o Wszechświecie, o jego strukturze, głównych obiektach i metodach jego badania. Obok zrozumienia podstaw współczesnej astronomii, studenci mają poznać historię tworzenia się pierwiastków chemicznych, w szczególności pochodzenie ciężkich, długożyciowych izotopów promieniotwórczych obecnych na Ziemi. Wykład ma uświadomić też związki między współczesną fizyką jądrową a astrofizyką.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę (written test). Minimum 50% of correct answers is needed to pass the evaluation test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chiara Mazzocchi
Prowadzący grup: Chiara Mazzocchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

The material discussed during the class as well as bibliography will be posted on the KAMPUS2 platform accessible to all participants enrolled in the class through USOS:

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=12417

The course will observe the following calendar:

Thursdays March 2nd, 23rd, 30th; April 13th, 20th; May 4th, 11th, 18th, 25th, June 1st, 8th, 15th.

The lectures on Thursdays March 23rd and 30th, April 13th and 20th, May 4th and 11th will end at 18:00 (i.e. 15:15-18:00). The remaining will be 2-hours (15:15-17:00).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)