Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium "Jak być nauczycielem?"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2N27 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium "Jak być nauczycielem?"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka nauczycielska; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują tematy związane z praktyką pracy nauczyciela fizyki w wymiarze pedagogicznym oraz dydaktycznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pełnienia zawodu nauczyciela fizyki, w szczególności pod względem aspektów wychowawczych, opanowania technik rozwiązywania zadań i przeprowadzania pokazów doświadczalnych. Omawiane będą również metody angażowania uczniów, podejścia do organizacji lekcji, style nauczania, kryteria oceniania uczniów.

Tematy zajęć:

Anna Kaczorowska (5 spotkań, 4 październik - 8 listopada 2018 r.):

Sylwetka nauczyciela.

Sytuacje konfliktowe w szkole z nauczycielami, uczniami i rodzicami - negocjacje, sposoby rozwiązywania.

Uzależnienia.

Sylwetki ciekawych i wybitnych nauczycieli: Janusz Korczak i jego pedagogika.

Jak urządzić pracownię fizyczną?

Magdalena Staszel (5 spotkań):

Rozwiązywanie zadań jako czynność kształcąca.

Zadania otwarte.

Idealizacja zagadnień doświadczalnych.

Piotr Nieżurawski (4 spotkania):

Zadania otwarte - formułowanie, rozwiązywanie. Analiza wymiarowa.

Ocenianie zadań i aktywności.

Łatwe pokazy doświadczalne.

Wykorzystanie zasobów internetowych oraz urządzeń mobilnych w nauczaniu fizyki.

Programowanie a fizyka.

Literatura:

Ustawy i zarządzenia MEN dotyczące pracy nauczyciela, biografie, zbiory zadań, filmy z pokazami eksperymentalnymi, podręczniki szkolne.

Efekty kształcenia:

Student posiada wiedzę o: procedurach stosowanych w działalności pedagogicznej, o wychowaniu i jego społeczno-kulturowych podstawach.

Student posiada umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy pedagogicznej do analizowania i interpretowania problemów wychowawczych.

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne i dydaktyczne.

Student potrafi przeprowadzić lekcję fizyki z dobrze dobranymi przykładami rachunkowymi. W szczególności student potrafi rozwiązywać zadanie, prowadząc dyskusję z grupą.

Student potrafi sformułować zadanie z fizyki.

Student potrafi przygotować i przeprowadzić pokaz doświadczalny.

Student potrafi ocenić krytycznie przydatność i poprawność proponowanych zadań oraz pokazów doświadczalnych.

Student potrafi korzystać z literatury i zasobów internetowych - w tym platform do programowania - oraz urządzeń mobilnych, wybierając ciekawe materiały do lekcji.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student powinien:

1. Brać aktywny udział w dyskusjach na zajęciach.

2. Przygotowywać się do zajęć, opracowując zadane prace domowe (m.in. polegające na rozwiązywaniu i formułowaniu zadań lub przygotowaniu pokazu doświadczalnego).

3. Rozwiązywać poprawnie zadania proponowane w trakcie zajęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.

Za zajęcia można zdobyć 28 punktów. Punkty przyznawane są na każdym spotkaniu na podstawie pozytywnego zaangażowania się studenta w spotkanie: 0 - niewielkie zaangażowanie, 1 - umiarkowane zaangażowanie, 2 - znaczne zaangażowanie.

Ocena końcowa zależy od sumy zdobytych punktów, S:

2 : S <= 13

3 : 13 < S <= 16

3,5 : 16 < S <= 19

4 : 19 < S <= 22

4,5 : 22 < S <= 24

5 : 24 < S <= 26

5! : 26 < S <= 28

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaczorowska, Piotr Nieżurawski, Magdalena Staszel
Prowadzący grup: Anna Kaczorowska, Piotr Nieżurawski, Magdalena Staszel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaczorowska, Piotr Nieżurawski, Magdalena Staszel
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Magdalena Staszel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.