Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia elektroniczna dla nanoinżynierii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2INZ25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia elektroniczna dla nanoinżynierii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/pe-IN/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć ukończona pracownię wstępną (1100-2INZ18 Pracownia fizyczna dla nanoinżynierii) i posiadać podstawowa umiejętność wykonywania i opracowywania pomiarów. Od strony teoretycznej konieczna jest znajomość fizycznych podstaw elektryczności (szkoła średnia) i liczb zespolonych (wykład z algebry).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia elektroniczna ma zaznajomić studentów z teorią przyrządów elektronicznych oraz z praktycznymi podstawami budowy prostych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych.

Pełny opis:

Pracownia elektroniczna ma zaznajomić studentów z teorią przyrządów elektronicznych biernych i czynnych, podstawami teoretycznymi półprzewodników i technologii cyfrowej.

Studenci będą budować i mierzyć proste układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Zapoznają się przy tym z technikami eksperymentalnymi wykorzystującymi podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową, na przykładzie pomiarów obwodów elektrycznych i elektronicznych. Duża waga przywiązywana będzie do graficznej prezentacji wyników pomiarowych, dopasowania zależności funkcyjnych do wyników pomiarów oraz do stosowania zasad analizy niepewności pomiarowych.

Strona www Pracowni Elektronicznej

Wykonywane ćwiczenia będą dotyczyły obwodów prądu stałego i zmiennego (obwody RLC), półprzewodnikowej diody i tranzystora, wzmacniacza operacyjnego i podstaw układów cyfrowych (bramki, przerzutniki).

Studenci poznają podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową: woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz laboratoryjny, generator funkcyjny, oscyloskop cyfrowy, a także wybrane oprogramowanie do przedstawiania i analizy danych pomiarowych.

Literatura:

1) Instrukcje do ćwiczeń przedstawione na stronie www pracowni.

2) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN 2005

tom 3 - rozdziały 26, 27, 28, 31, 33 - elementy i obwody prądu stałego i zmiennego

tom 5 - rozdział 42 - przewodnictwo elektryczne ciał stałych

3) R. Śledziewski, Elektronika dla fizyków, PWN 1982

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Pracowni Elektronicznej studenci posiadają:

- Wiedzę o elementach i przyrządach elektronicznych oraz o podstawowych zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w elektronice.

- Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (multimetry, oscyloskop, komputerowe systemy zbierania danych).

- Umiejętność interpretacji danych doświadczalnych oraz potrafią dokonywać analizy wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

- Potrafią lutować.

- Potrafią zaprojektować, zbudować i uruchomić podstawowe układy elektroniczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z Pracowni wystawiana jest na podstawie punktów uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń, uczestnictwa w wykładach oraz z kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 39 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korona
Prowadzący grup: Krzysztof Korona, Michał Parniak-Niedojadło, Wojciech Wasilewski, Mateusz Winkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)