Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie i metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2F25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i metody numeryczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~werner/pmn
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nauczenie studentów elementarnych metod wykorzystania komputerów do numerycznego rozwiązywania podstawowych równań i problemów fizyki i chemii. Studenci poznają podstawy programowania w języku C++, a także nauczą się wykorzystywać pakiety w rodzaju Octave czy Matlab.

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami działania komputera, z metodami numerycznymi stosowanymi w obliczeniach naukowych, z pakietami do matematyki symbolicznej, oraz z językiem programowania C++.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci:

1. Zapoznają się z podstawowymi funkcjami komputera

2. Poznają podstawy programowania w języku C++.

3. Zapoznają się z pakietami do obliczeń symbolicznych (Matlab/Octave).

4. Zapoznają się z podstawowymi metodami numerycznymi stosowanymi w obliczeniach naukowych, takimi jak: interpolacja i ekstrapolacja, operacje na wielomianach, funkcje sklejane, znajdowanie minimów funkcji jednej zmiennej, operacje na macierzach, rozwiązywania układów równań liniowych, rozwiązywanie problemu własnego, rozkład SVD, dyskretna i szybka transformacja Fouriera, rozwiązywanie prostych równań różniczkowych, całkowanie funkcji jednej zmiennej, zastosowanie metod Monte Carlo, operacje na dużych i rzadkich macierzach.

Literatura:

1. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: "Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing", Cambridge University Press, 2007.

2. D. Kincaid, W. Cheney: Analiza Numeryczna, WNT 2006

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych metod numerycznych oraz umiejętność ich zaimplementowania w postaci programu komputerowego w języku C++. Umiejętność wykorzystania pakietów (Matlab/Octave) do obróbki danych i rozwiązywania problemów numerycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student będzie musiał wykonać samodzielnie szereg praktycznych zadań numerycznych sprawdzających poznane na wykładzie metody. Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę teoretyczną wyniesioną z wykładu. Ocena z przedmiotu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych za wykonanie zadań praktycznych i, w mniejszym stopniu, od wyników testu teoretycznego. Szczegóły punktacji zostaną ustalone we współpracy z prowadzącymi ćwiczenia laboratoryjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Zglinicki
Prowadzący grup: Tomasz Fąs, Michał Marciniak, Jędrzej Wardyn, Bartłomiej Zglinicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)