Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia optometryczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO03
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia optometryczna I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Laboratorium optyki widzenia 1100-1BO29
Optyka widzenia 1100-1BO20

Założenia (opisowo):

Warunkiem udziału w zajęciach Pracowni optometrycznej I jest zaliczenie na pierwszym roku studiów wykładu Optyka widzena i Laboratorium optyki widzenia. Niezaliczenie któregoś z tych przedmiotów będzie skutkować wyrejestrowaniem studenta z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne dla studentów 2. roku specjalności Optyka okularowa. Praktyczna nauka wykonywania badania optometrycznego obejmującego zdiagnozowanie wad refrakcji oka i akomodacji oraz ustalenie parametrów szkieł (soczewek) korekcyjnych. Przyjęto schemat badania zgodny ze standardem opracowanym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Pełny opis:

1. Karta badania optometrycznego

2. Wywiad, obserwacja ogólna pacjenta, wybór metody badania

3. Badanie ostrości wzroku w dal

4. Ustalanie oka dominującego

5. Obserwacja ruchów gałek ocznych

6. Testy dodatkowe części wstępnej badania (pole widzenia, test Amslera, punkt bliski akomodacji)

7. Refrakcja przedmiotowa (skiaskopia statyczna, keratometraia, refraktometria)

8. Refrakcja podmiotowa metodą Dondersa (ustalenie ekwiwalentu sferycznego, wykrywanie i korekcja astygmatyzmu, wykorzystanie cylindra skrzyżowanego do uściślenia osi i mocy cylindra korygującego)

9. Refrakcja podmiotowa obuoczna (równoważenie bodźca do akomodacji z wykorzystaniem testów Cowena, zdwojenia pryzmatycznego, przesłaniania i innych testów spolaryzowanych; punkt końcowy refrakcji podmiotowej obuocznej)

10. Pomiar amplitudy akomodacji jedno- i obuocznie

11. Badanie akomodacji c.d.: ustalenie dodatku do pracy z bliska, wyznaczanie odpowiedzi akomodacji (cylinder skrzyżowany do bliży, skiaskopia dynamiczna) wyznaczenie sprawności akomodacji (flipper jednooczny, tablice Hart'a)

Metody i kryteria oceniania:

Niezaliczenie Pracowni optometrycznej I będzie skutkować wyrejestrowaniem przez Dziekanat studentów, którzy zarejestrowali się na Pracownię optometryczną II

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Leszczyńska, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Weronika Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Leszczyńska, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Weronika Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)