Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BN21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie 2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z programowania dla studentów neuroinformatyki.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Przypomnienie podstaw Pythona

2. Wykonanie warunkowe i pętle: if, while, for

3. Funkcje, przestrzenie nazw

4. List comprehension, lambda, map

5. Wprowadzenie do programowania obiektowego

6. Zmienne prywatne, metoda __call__

7. getitem, setitem, add, mul

8. Dekoratory

9. Kompozycja i dziedziczenie

10. Obsługa wyjątków: try ... except

Efekty uczenia się:

Zajęcia powinny umożliwić studentom pisanie własnych programów do zaawansowanej analizy danych, korzystanie, wprowadzanie zmian i rozumienie cudzych programów oraz przygotować do zespołowych projektów programistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia z częścią testową, ocenianą zero-jedynkowo. Ocena końcowa zależy od sumy uzyskanych punktów:

[50%, 60%[ ocena 3

[60%, 70%[ ocena 3,5

[70%, 80%[ ocena 4

[80%, 90%[ ocena 4,5

[90%, 100%[ ocena 5

100% ocena 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: Tomasz Gubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)